Scroll Top
  • Home
  • News
  • Śladem bernardyńskich klasztorów za Bugiem
Śladem bernardyńskich klasztorów za Bugiem
W dniach 19-22 lutego dwaj nasi współbracia, o. Leoncjusz Karpeta i o. Martynian Czechowski, udali się na Ukrainę. Celem ich wyprawy było odwiedzenie naszych dawnych klasztorów, które utraciliśmy po II wojnie światowej.

W 1. dniu wyprawy odwiedzili dawne Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Sokalu-Żwirce, które do tragicznego pożaru w 2012 r. pełniło rolę więzienia o zaostrzonym rygorze, a obecnie jest w stanie postępującej ruiny. Następnie na drodze z Sokala do Czerwonogorodu uczcili pamięć o. Stanisława Muchy, który zginął na tym terenie z rąk Ukraińskiej Powstańczej Armii dnia 5 marca 1945 r. W Czerwonogradzie (dawny Krystynopol) udali się do naszego byłego kościoła i klasztoru, który obecnie należy do Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego.

W 2. dniu odwiedzili kolejną dawną bernardyńską placówkę w miejscowość Fraga k. Rohatyna. Dokładnie 80 lat temu (1944 r.) odziały UPA zamordowały tam 4 zakonników: o. Witalisa Borsuka – wikarego (+ 5.02.1944) oraz o. Joachima Szafrańca – gwardiana, br. Rocha Sałka i br. Euzebiusza Kamińskiego – kandydata do Zakonu (+ 19.02.1944). Niestety dokładne miejsce ich pochówku nie jest znane. We Fradze odwiedzili miejscową cerkiew greckokatolicką w której znajduje się kilka pamiątek po naszym kościele, a wśród nich cudowny obraz Matki Bożej Fraskiej. Następnie udali się na wzgórze zwane Skałą, na którym znajdował się kościół i klasztor. Wśród zarośniętego ciernistymi krzewami szczytu wzgórza odnaleźli zaledwie kilka kamieni, zarysy fundamentów oraz wolnostojąca kapliczkę, przy której pomodlili się za tragicznie zmarłych współbraci. W dalszej kolejności odwiedzili jeszcze dawny kościół w Podkamieniu, gdzie posługiwali frascy bernardyni, Rohatyn oraz Bieńkowce (tam miał być zamordowany o. Witalis Borsuk).

W 3. dniu ojcowie odwiedzili miejsca związane z naszą Prowincją we Lwowie – dawny kościół św. Michała Archanioła w dzielnicy Sichów oraz były kościół wraz z klasztorem św. Andrzeja Apostoła (obecnie cerkwie greckokatolickie), nasz zakonny grobowiec na Cmentarzu Łyczakowskim oraz pałac arcybiskupi, w którym znajdują się odrestaurowane figury z frontonu pobernardyńskiego kościoła w Gwoźdźcu.

Polecamy