Obrona doktoratu o. Konrada


Kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, o. Konrad Cholewa OFM, dnia 14 października obronił pracę doktorską z teologii duchowości pt.: Per totam vitam. Formacja ciągła w dokumentach Zakonu Braci Mniejszych odpowiedzią na nauczanie Kościoła od Soboru Watykańskiego II.

Dokonało się to na Uniwersytecie Papieskim św. Jana Pawła II w Krakowie. Pracował pod okiem swego promotora ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka.

Świeżo-upieczonemu Ojcu Doktorowi nauk teologicznych serdecznie gratulujemy!