Scroll Top
  • Home
  • News
  • Msza Wieczerzy Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Msza Wieczerzy Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Eucharystia, która prowadzi nas w kierunku jedności i pokoju jest sprawowana od dwóch tysięcy lat i będzie sprawowana do końca świata – mówił o. Teofil Czarniak OFM, nasz Minister Prowincjalny podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice kalwaryjskiej, wypełnionej po brzegi pielgrzymami.

Podczas homilii Ojciec Prowincjał zwracał uwagę, że Apostołowie, których Chrystus zaprosił do spożycia Paschy, nie spodziewali się, że ta wieczerza będzie inna. Przypomniał stwierdzenie papieża Benedykta XVI, który zwrócił uwagę, iż Jezus z wielkim przejęciem zwraca się w modlitwie do Ojca i cztery razy podkreśla: aby byli jedno!

– Jakże to musiało leżeć na sercu Panu Jezusowi. Nie myślał tylko o tych jedenastu Apostołach obecnych z nim w Wieczerniku, ale o całym Kościele w przyszłości – mówił kapłan i przypomniał słowa św. Pawła, o tym, że źródłem jedności Kościoła jest Eucharystia. To właśnie z udziału w tej Uczcie mamy brać siłę do bycia jednym.

Prowincjał przypominał, że „zasiadając do tego samego stołu, spożywając ten sam pokarm stajemy się jednym, niezależnie w jakiej części świata żyjemy, jaką mamy historię, jak bardzo jesteśmy czasem połamani, czy niegodni”. Mówił, że Szatan czynił i nadal czyni wielkie spustoszenie przez podziały, wojny i nienawiść, prowokacje, czy agresje, czego niedawno mieliśmy przykład w dewastacji postaci i autorytetu św. Jana Pawła II.

– Każdy podział prowadzi do zła, jest obcy i przeciwny Bogu, a historia pełna jest takich wydarzeń. Podobnie ma się rzecz z historią naszego życia. Ile w nim przegranych bitew? tragicznych momentów zaparcia się Jezusa? A On wznosi oczy do nieba i modli się gorliwie: Ojcze, spraw aby byli jedno, jak Ja i Ty jedno jesteśmy! – mówił.

Na zakończenie Minister Prowincjalny dziękował za dar kapłaństwa i Eucharystii.

– Dzisiejszego wieczoru, pragnę podziękować za dar kapłaństwa pozostawiony ludzkości przez Jezusa. Chcę podziękować wszystkim kapłanom, a w szczególności moim współbraciom pracującym w Polsce i za granicą za ich pracę, poświęcenie i sprawowane sakramenty. Życzę wam, kochani współbracia, abyście zawsze wdzięczni za dar jakim obdarzył was Bóg – kapłaństwo – dbali o nie i z pokorą służyli tym, których oddał nam pod opiekę Pan, abyśmy czynili z nich wciąż na nowo – jedno! Jedno z Bogiem i jedno wobec siebie nawzajem – zakończył o. Teofil.

Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji – tzw. Ciemnicy, gdzie adoracja będzie trwała do następnego dnia rano.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Fr. Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

Polecamy