Skip to main content

W dniach 22-23 października odbyło się kolejne Święto Prowincji w klasztorze w Leżajsku. Podczas braterskiego spotkania świętowaliśmy jubileusze życia zakonnego oraz dziękowaliśmy Bogu za 50 lat obecności i pracy naszych misjonarzy w Demokratycznej Republice Konga. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 braci z 17 klasztorów w Polsce.

W piątkowe popołudnie bracia wzięli udział w nabożeństwie drogi krzyżowej na leżajskiej Kalwarii. Następnie Nieszporami i nabożeństwem różańcowym w bazylice ogarnęli modlitwą wszystkich misjonarzy.

W sobotnie przedpołudnie miała miejsce projekcja filmu pt. „Misja Kongo”, zrealizowanego w 2014 r. przez ówczesnego Moderatora Ewangelizacji Misyjnej, o. Teofila Czarniaka (film można obejrzeć tutaj). Po seansie filmowym nastąpiła rozmowa na temat misji w tej części kontynentu afrykańskiego. Uczestniczyli w niej byli misjonarze: o. Walerian Chromy, o. Jarosław Kania (prowadzący spotkanie) oraz o. Jacek Janas, który kilka tygodni wcześniej powrócił do Polski z misji w DRK. Dnia 20 lipca 1971 r. nasi Współbracia udali się na misje na prośbę franciszkanów z Belgii, którzy z powodu braków personalnych nie byli w stanie zagwarantować ciągłości pracy misyjnej.

W samo południe w leżajskiej bazylice rozpoczęła się dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem o. Teofila Czarniaka, Ministra Prowincjalnego. Dziękczynieniu przyświecały dwie intencje: za dar powołania zakonnego Współbraci obchodzących jubileusz oraz za 50 lat obecności i posługi naszych misjonarzy w Demokratycznej Republice Konga. W ciągu tych 50 lat w DRK posługiwało łącznie 15 braci z naszej Prowincji.

Współbracia ogarniali modlitwą 15 jubilatów (choć nie wszyscy na Święto Prowincji mogli przybyć). Przeżywaliśmy następujące jubileusze:

  • jubileusz 70-lecia życia zakonnego: o. Franciszek Rydzak i o. Wiesław Murawiec,
  • jubileusz 60-lecia życia zakonnego: o. Walerian Chromy, o. Mirosław Więcław i o. Cezary Kurowski,
  • jubileusz 50-lecia życia zakonnego: br. Andrzej Występek, br. Bolesław Balawender i br. Stanisław Augustyn.
  • jubileusz 25-lecia życia zakonnego: o. Teofil Czarniak, br. January Kazimierski, o. Marceli Gęśla, o. Edgar Semeniuk, o. Herman Kuchnik, o. Sadek Strąkowski, o. Franciszek Salezy Nowak.

W czasie Mszy św. kazanie wygłosił o. Jarosław Kania – misjonarz w Demokratycznej Republice Konga w latach 1989-1993 oraz obecny Moderator Ewangelizacji Misyjnej. Kaznodzieja w wygłoszonym słowie odwołał się do dwóch słów Matki Bożej:

To właśnie tu w Leżajsku, u naszej Matki Pocieszenia dane nam jest świętować nasze zakonne jubileusze. W to Święto Prowincji, obchodzone w sam dzień św. Jana Kapistrana, założyciela naszej zakonnej Prowincji, chcę przywołać dwa zawołania Maryi: „fiat” i „magnificat” – włożone w usta braci świętujących dziś swoje zakonne jubileusze i 50-lecie naszej misyjnej posługi w Kongo. Te dwa zawołania tworzą swoistą klamrę, która spina te wszystkie lata.

U początku Waszej drogi zakonnej było owo „fiat” – „Niech mi się stanie!” – odpowiedź Maryi na zaproszenie Boga do szczególnej więzi. Było to „fiat” pełne niepokoju, lęku, niepewności „czy dam radę?”. Było to „fiat” pełne niepewności, ale i zawierzenia, że Bóg, który rozpoczął w Was dobre dzieło, sam je dopełni.

A dzisiaj po 70, 60, 50 i 25 latach od tamtego momentu, chce się mówić: „magnificat” – „Wielbi dusza moja Pana!” To „magnificat” wyraża coś, co można nazwać bilansem. Jubileusz to czas na podsumowanie, by spojrzeć na przebytą drogę i zobaczyć skąd wyszedłem i dokąd idę. To nie tyle szukanie zmarnowanych łask, co spojrzenie na ten ogrom dobra, jakie Bóg zdziałał we mnie, ze mną i przeze mnie. To niesamowita okazja, aby Bogu podziękować za to dobro i w nim Boga uwielbić. Jubileusz to okazja, by poczuć rytm Serca Matki Bożej, które bije ciągle w sercu Kościoła. (…) Jeśli jesteśmy w sercu Kościoła, to to, czym żyje Kościół, porusza nas. Nie jest nam obojętne, co w tym Kościele się dzieje.

Idea Święta Prowincji powstała po Kapitule Prowincjalnej w 2017 r. Na wiosnę, w bliskiej obecności święta św. Bernardyna ze Sieny (20 maja) odbywa się Święto Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej, w czasie którego celebrujemy jubileusze kapłaństwa. Natomiast jesienią, w sąsiedztwie święta św. Jana Kapistrana (23 października) odbywa się Święto Prowincji w Leżajsku, gdzie świętujemy jubileusze życia zakonnego. Obecne spotkanie było już szóstym Świętem Prowincji.

Kazanie o. Jarosława Kani OFM