Scroll Top
Śp. o. Kazimierz Kowalski OFM
Dnia 22 marca 2024 r. w Łodzi zmarł nagle o. Kazimierz Kowalski – wieloletni misjonarz ludowy. W ciągu całego swego kapłańskiego życia wygłosił blisko 500 serii rekolekcji i misji ludowych. Przeżył 72 lata, w tym 51 lat życia zakonnego i 45 lat kapłaństwa.

Śp. o. Kazimierz urodził się 1 listopada 1951 r. w Wiosce k. Skępego (Woj. Kujawsko-Pomorskie, Diec. Płocka) jako syn Józefa i Reginy z d. Skoniecznej. W latach 1967-1971 był uczniem Niższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (Bernardyni) w 1971 r. Pierwszą profesję złożył 3 września 1972 r., a profesję uroczystą dnia 19 września 1976 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1978 r. z rąk bpa Juliana Groblickiego. W 2022 r. obchodził złoty jubileusz życia zakonnego.

Pracował w następujących klasztorach:

Łódź (1978-1990)

 • 1978-80 – spowiednik, kaznodzieja, katecheta,
 • 1981-84 – wikariusz parafii,
 • 1984-90 – gwardian klasztoru, proboszcz parafii,
 • 1987-90 – ekonom klasztoru,

Warszawa (1990-2002)

 • 1990-93 – zastępca przewodniczącego Referatu Duszpasterskiego i przewodniczący Sekretariatu Rekolekcyjno-Misyjnego,
 • 1990-94 – wikary klasztoru,
 • 1990-99 – defintor Prowincji,
 • 1990-2002 – proboszcz parafii, 
 • 1994-2002 – gwardian klasztoru,
 • 1999-2002 – ekonom klasztoru,

Kraków (2002-2005)

 • wiceekonom Prowincji, przewodniczący Rady Ekonomicznej i Komisji Remontowo-Budowlanej i Ochrony Zabytków,

Częstochowa (2005-2011)

 • 2005-08 – gwardian klasztoru,
 • 2005-11 – proboszcz parafii, kapelan szpitala,
 • 2008-11 – definitor Prowincji, wikary i ekonom klasztoru, Sekretarz Ewangelizacji,

Kraków (2011-2016)

 • 2011-14 – Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji, Koordynator Ewangelizacji, Prowincjalny Referent ds. Rekolekcji i Misji Ludowych,
 • 2011-15 – Wikariusz Prowincji,
 • 2015-16 – Prowincjalny rekolekcjonista i misjonarz ludowy,

Radecznica (17.03. – 17.06.2016)

 • gwardian i ekonom klasztoru, proboszcz parafii, kustosz sanktuarium św. Antoniego,

Przeworsk (2016-2017)

 • gwardian klasztoru i proboszcz parafii,

Rzeszów (2017-2019)

 • spowiednik, kaznodzieja, rekolekcjonista i misjonarz ludowy,

Łódź (2019-2024)

 • 2019-23 – wikariusz parafii, kaznodzieja,
 • 2020-23 – wikary klasztoru,
 • 2023-24 – spowiednik, kaznodzieja, rekolekcjonista i misjonarz ludowy.

Pogrzeb śp. o Kazimierza Kowalskiego odbędzie się w środę 27 marca w Kościele pw. św. Elżbiety w Łodzi w następującym porządku:

 • godz. 11:30 – różaniec,
 • godz 12:00 – Msza św. pogrzebowa,
 • po niej złożenie trumny z ciałem w grobowcu zakonnym na cmentarzu św. Wincentego na Dołach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie +

Polecamy