Skip to main content
Dnia 9 listopada 2022 r. w szpitalu w Wadowicach zmarł o. Benedykt Huculak – doktor habilitowany teologii dogmatycznej.
Przeżył 66 lat, z czego 37 lat w kapłaństwie, a 42 lata w zakonie.

+ O. DR HAB. BENEDYKT JACEK HUCULAK OFM

Urodził się w Rzeszowie 28 września 1956 r. jako syn Władysława i Wiktorii z d. Mik. Do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardyni) wstąpił dnia 15 września 1979 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 16 września 1980 r., natomiast uroczystą 4 października 1983 r. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 4 czerwca 1985 r.

Posługiwał w następujących miejscach:

 • 1985-90 – Rzym – studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora teologii dogmatycznej,
 • 1990-91 – Kraków – spowiednik, kaznodzieja, prof. teologii dogmatycznej i patrologii w WSD OO. Bernardynów,
 • 1991-94 – Kalwaria Zebrzydowska – prof. teologii dogmatycznej i patrologii w WSD OO. Bernardynów,
  • 1992-94 – wicemagister braci kleryków,
  • 1992-99 – wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Historii Kościoła,
  • 1993-94 – wykładowca patrologii w WSD OO. Kapucynów,
 • 1994-99 – Kraków – spowiednik, kaznodzieja, prof. teologii dogmatycznej i patrologii w WSD OO. Bernardynów,
  • 1997-99 – członek Wicepostulatury; prof. patrologii w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego Bielsku-Białej
 • 1999-2009 – Rzym – pracownik naukowy, członek Komisji Szkotystycznej przy Pontificio Ateneo „Antonianum”
  • 2002 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
 • 2009-15 – Kraków – spowiednik,
 • 2015-17 – Wetlina – spowiednik,
 • 2017-22 – Przeworsk – spowiednik,
 • 2022 – Kalwaria Z. (Infirmeria św. Szymona) – rekonwalescent.

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Benedykta odbędą się w poniedziałek 14 listopada w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w następującym porządku:

 • 9:30 – przywiezienie trumny z ciałem Zmarłego, przeniesienie do kaplicy MB Bolesnej,
 • 10:15 – wprowadzenie trumny do bazyliki,
 • 10:30 – Jutrznia,
 • 11:00 – Msza św. pogrzebowa,
 • złożenie trumny w grobowcu zakonnym pod kaplicą św. Anny.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!