Scroll Top
  • Home
  • News
  • Sesja naukowa w warszawskim kościele św. Anny
Sesja naukowa w warszawskim kościele św. Anny
Dnia 11 czerwca 2024 r. w Kościele św. Anny w Warszawie – miejscu, gdzie do czasu powstania styczniowego posługiwaliśmy, odbyła się sesja naukowa zatytułowana: „Atrybut i Ornament”. Sympozjum poświęcone zostało malowidłom br. Walentego Żebrowskiego w kaplicy bł. Władysława z Gielniowa. Powiązana z nim jest wystawa prezentująca szczegóły renowacji tych malowideł, przeprowadzonej w 2017-23 r.

Organizatorami wydarzenia byli: ks. Mateusz Gawarski – Rektor Kościoła św. Anny w Warszawie oraz Pani dr Katarzyna Górecka-Ruszel z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Nas reprezentowali o. Tarsycjusz Bukowski i o. Alojzy Garbarz.

Do wszystkich obecnych słowa pozdrowienia skierował o. Egidiusz Włodarczyk – nasz Prowincjał, który w swym piśmie zauważył m.in.:
Dziękuję za troskę o to miejsce, tak ważne dla stolicy i dla bernardynów. Duchowi synowie św. Franciszka służyli tu mieszkańcom Warszawy przez 410 lat. Bracia z klasztoru św Anny posługiwali jako penitencjarze w kolegiacie, a później katedrze św. Jana jako kapelani dworscy i wojskowi, lektorzy mieszczącego się tu studium, a nade wszystko jak cenieni przez wiernych spowiednicy i kaznodzieje. Przełożonymi tego konwentu byli najwybitniejsi bernardyn. Wielu braci osiągnęło tu heroiczność cnót. Obok bł. Władysława z Gielniowa wymienia się przynajmniej dziesięciu, którzy zmarli w opinii świętości. (…)
Mimo, że nie ma nas u św. Anny tak długo, miejsce to nigdy nie przestało być nam bliskie, nigdy nie stało się dla nas obojętne. Każde dobro, które się tu dzieje – duchowe i materialne – jest także naszą radością. Dziękuję za troskę o to, by kościół i klasztor przetrwały i nie utraciły swojego piękna. Duszpasterzom dziękuję za pracę, która sprawia, że mury te nie stanowią muzeum, ale miejsce budowania i i umacniania wiary.
 
W czasie czterogodzinnego spotkania zostały wygłoszone następujące referaty:
  • Warsztat malarski br. Walentego Żebrowskiego a problematyka konserwatorska. Projekt prac ratunkowych, konserwacji i restauracji malowideł ściennych kaplicy bł. Władysława z Gielniowa w kościele akademickim św. Anny w Warszawie – dr Katarzyna Górecka – Ruszel,
  • Ikonografia malowideł ściennych br. Walentego Żebrowskiego w kaplicy bł. Władysława z Gielniowa (zwiedzanie kaplicy) – Karolina Agnieszka Zalewska,
  • Zintegrowany projekt prac ratunkowych sklepienia kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie – dr Sławomir Łapiński,
  • Zmiany dyspozycji przestrzennej bernardyńskiego kościoła św. Anny w Warszawie – dr Wojciech Wółkowski,
  • Dekoracja malarska kaplicy św. Anny w kościele pw. Zwiastowania NMP w Skępe – historia i problematyka konserwatorska – Małgorzata Dobrzyńska – Musiela, Aleksandra Szarszewska,
  • Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach ściennych br. Walentego Żebrowskiego w pobernardyńskim kościele Nawiedzenia NMP w Kaliszu – Piotr Dybalski,
  • Warsztat malarski zakonu bernardynów połowy XVIII wieku w świetle badań obrazów sztalugowych z kościoła św. Anny w Warszawie – dr hab. prof. ASP Anna Dorota Potocka.

Polecamy