Scroll Top
  • Home
  • News
  • 50 lat posługi polskich franciszkanów w St. Pölten
50 lat posługi polskich franciszkanów w St. Pölten
9 czerwca 2024 r. w Sankt Pölten w Austrii obchodziliśmy uroczystość 50-lecia posługi franciszkanów z Polski. Eucharystii przewodniczył o. Fritz Wenigwieser – Minister Prowincji św. Leopolda w Austrii.

W uroczystości wzięli udział poprzednio posługujący w tym miejscu przedstawiciele braci z Prowincji Wniebowzięcia NMP z Polski, parafianie i przyjaciele klasztoru. Naszym przedstawicielem był o. Arkadiusz Belcik – Wikariusz Prowincji, który na koniec odczytał słowa pozdrowienia Prowincjała – o. Egidiusza Włodarczyka:

W imieniu całego Zarządu Prowincji serdecznie dziękuję Współbraciom za ich oddaną posługę w ostatnim dziesięcioleciu, za to, że podjęli się tego zadania i dzięki temu obecność franciszkańska ‎–‎ zapoczątkowana ponad 560 lat temu przez św. Jana Kapistrana ‎–‎ może być kontynuowana w tym pięknym mieście.

Serdeczne podziękowania składam na ręce Ojca Prowincjała Fritza Wenigwieser za troskę o naszych Braci i za dobrą wzajemną współpracę. Wszystkim parafianom oraz Przyjaciołom klasztoru dziękuję za świadectwo wiary, przywiązania do Ewangelii i wspólnoty Kościoła, a także za każdy gest życzliwości i pomocy wobec naszych Współbraci.

Franciszkanie przybyli do St. Pölten dzięki św. Janowi Kapistrananowi, który głosił także tutaj kazania. Około 1450 r. otrzymali kaplicę Maksymiliana przy Wienerstrasse i ziemię pod budowę klasztoru. W 1785 r., gdy klasztorowi wedle reformy józefińskiej groziła kasata, starania bpa Kerensa pomogły w zatrzymaniu braci mniejszych w tym mieście. Hierarcha ustanowił drugą parafię miejską przy kościele skasowanego klasztoru karmelitów na Rathausplatz i powierzył ją w opiekę franciszkanom, którzy przenieśli się do   pokarmelickiego klasztoru. Natomiast klasztor na Wienerstrasse stał się seminarium duchownym. Ten obecny kościół i klasztor wybudowano w latach 1757-79. Od 1974 r. posługę po austriackich franciszkanach przejęli bracia z Polski, właśnie z Prowincji Wniebowzięcia NMP. Od 2014 r. opiekę nad tym miejscem sprawują bracia z naszej Prowincji. Obecnie są to: o. Lucjan Hozer – przełożony domu i proboszcz parafii oraz o. Klemens Pieczko – ekonom domu i wikariusz parafii.

Polecamy