Scroll Top
  • Home
  • News
  • Zakończenie roku akademickiego w WSD
Zakończenie roku akademickiego w WSD
Dnia 22 czerwca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończony został rok akademicki 2022/23. Eucharystii przewodniczył Prowincjał, o. Egidiusz Włodarczyk.
W słowach wprowadzenia do uroczystości Rektor WSD, o. Roland Pancerz, przywołał wydarzenie sprzed 30 lat. W listopadzie 1993 r. śp. kard. Franciszek Macharski poświęcił nowo oddany do użytku budynek seminaryjny OO. Bernardynów. Jest to więc mały jubileusz, w którym dziękujemy Bogu za powołania tych wszystkich braci, których formacja odbywała się w tym budynku: wyświęconych przez te lata ponad 130 kapłanów i niemal 20 braci zakonnych. W wygłoszonej homilii Ojciec Prowincjał odwołał się do perykopy Ewangelii z dnia, w której możemy przeczytać pouczenie Jezusa na temat modlitwy oraz jej wzór w modlitwie „Ojcze nasz”: Pan Jezus zadbał, aby rok akademicki, który kończymy, nie tylko rozpoczął się wykładem, ale również nim się zakończył. W roli prelegenta staje On sam. Kieruje do nas słowa, które streszczają i podsumowują te wszystkie wykłady, które zostały wygłoszone w tym budynku. Ten wykład dotyczy modlitwy. Jego wartość jest nie do przecenienia. Bez uwzględnienia tego, co on zawiera, całe zgłębianie teologii, całe przygotowanie do kapłaństwa traci smak i sens. To modlitwa rozpala w nas chęć i pragnienie poszukiwania Go wiarą i rozumem. Bez niej obumiera w człowieku pragnienie szukania Boga. W dalszej części homilii o. Egidiusz zauważył, że we wstępie do modlitwy „Ojcze nasz” i zakończeniu po niej kryje się cenny komentarz do tej modlitwy naszego Zbawiciela: Na wstępie kilka zdań Chrystus poświęca wielomówstwu. „Nie bądźcie gadatliwi. Ojciec Wasz wie.” Nie wielomówstwo jest sposobem na znalezienie i poznanie Boga, ale milczenie – milczące trwanie przy Nim. Na zakończenia natomiast kilka zdań Chrystus poświęca relacjom z drugim człowiekiem. Uzależnia niejako swoją relację z nami od naszej relacji z bliźnimi. Boga nie poznajemy dla samych siebie. Teologii nie zgłębiamy tylko dla siebie. To prawda – jesteśmy pierwszymi, którzy mają doświadczyć spotkania z Bogiem, Jego obecności i działania. Ale ten skarb jest tak wielki, że nie wolno nie podzielić się nim z innymi. Kiedy odnalazło się Boga, nie wolno ukrywać drogi, która do Niego prowadzi. Od października 2023 r. działalność naszego WSD w klasztorze św. Franciszka w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie stopniowo wygaszana. Edukację w nim zakończą trzy najstarsze roczniki (IV-VI). Natomiast najmłodsi bracia (od I do III roku studiów) przeniosą się do naszego klasztoru w Krakowie, gdzie formację intelektualną będą zdobywać wspólnie z klerykami innych seminariów franciszkańskich, działających pod szyldem Instytutu Teologicznego Studium Franciszkańskiego, afiliowanego do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rektorem naszego Seminarium od lipca br. będzie o. Franciszek Salezy Nowak. Obecnie formację w naszym WSD odbywa 8 kleryków z Polski, 2 z Prowincji św. Michała Archanioła w Ukrainie i 4 z afrykańskiej Prowincji św. Franciszka z Asyżu (bracia z Ugandy i Rwandy).

Polecamy