Skip to main content
Dziś w naszym kościele w Przeworsku obchodzony jest Odpust Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. Odpust ustanowiony został w 1952 r. przez bpa Franciszka Bardę, a odbywa się rokrocznie w ostatnią niedzielę sierpnia.
Myśli wiernych koncentrują się wokół obrazu Matki Bożej Pocieszenia, który odbiera cześć w świątyni od 1613 r., a od 1647 r. określany jest mianem „cudownego”. Potwierdzają to liczne łaski notowane od końca XIX w. w przeworskiej księdze cudów. W 1962 r. wizerunek intronizowano w głównym ołtarzu zakonnego kościoła, a 8 września 2019 r. został uroczyście koronowany przez abpa Adama Szala i bpa Damiana Muskusa.
Kazania odpustowe głosi dziś o. Dominik Siuta z klasztoru w Rzeszowie, a sumie odpustowej o godz. 12:15 przewodniczy ks. Leszek Gruszecki, Dziekan Dekanatu Przeworsk II.
Szymon Wilk
fot.: Edward Janusz (marzec 1899 r.) – najstarsza znana fotografia cudownego obrazu;
w zbiorach Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy (sygn. MP-F-6151)