Ponowienie profesji czasowej


Jedenastu braci, odbywających formację początkową w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, odnowiło swoją profesję czasową (śluby zakonne).

Stało się to dnia 26 września w trakcie trwających dorocznych rekolekcji. Ćwiczenia duchowe, odbywające się od poniedziałku do soboty pt. Płonący krzew, prowadzi karmelita o. Damian Sochacki z Wadowic. Bracia złożyli swoje śluby na ręce Prowincjała, o. Teofila Czarniaka, w czasie Eucharystii.

Śluby czasowe ponawiane są każdego roku, aż do złożenia ślubów wieczystych, które następują zwykle na początku V roku studiów.