Scroll Top
Probacja w Cieszynie
W dniach 2-14 lipca w Cieszynie miała miejsce probacja przygotowująca braci do złożenia ślubów wieczystych w ramach Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych.
W probacji wzięło udział 11 braci, w tym z naszej Prowincji: br. Dawid Bazan, br. Ewaryst Buła, br. Przemysław Płaczek, br. Teodor Możdżan oraz br. Jakub Budnyk i br. Damian Varhatiuk z Prowincji św. Michała Archanioła w Ukrainie.
Każdy dzień bracia rozpoczynali od wspólnej Eucharystii celebrowanej przez Ojców Prowincjałów oraz wychowawców poszczególnych Prowincji. Gromadzili się także codziennie na odmawianiu Liturgii Godzin i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Przez ten czas, bracia próbowali jeszcze raz zadać sobie pytanie – „Jaka jest rola Brata Mniejszego w dzisiejszym świecie?” Było to możliwe poprzez wykłady oraz warsztaty z zakresu formacji ludzkiej, komunikacji interpersonalnej, teologii ślubów zakonnych, posługi chorym i potrzebującym, obecności w mediach, podstaw psychologii, a także przez spotkanie z misjonarzami posługującymi w Maroku, Afryce, w kustodii Ziemi Świętej i w Rosji.
Nie zabrakło także czasu na spotkania braterskie i dzielenie się doświadczeniem życia w poszczególnych Prowincjach, omawianie tradycji zakonnych, przeżywanych trudności i sposobów radzenia sobie z nimi. Na zakończenie, probanci uczestniczyli w dniu skupienia wygłoszonym przez o. Olgierda Paszkiewicza OFM, magistra braci kleryków Prowincji Wniebowzięcia NMP. Nad całym spotkaniem czuwał o. Samuel Cegłowski – Sekretarz Formacji Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych.
br. Dawid Bazan OFM

Polecamy