Scroll Top
  • Home
  • News
  • Święcenia prezbiteratu o. Idziego
Święcenia prezbiteratu o. Idziego
 Kapłaństwo ma sens tylko w Kościele, a ten sens wyraża się w tym, że kapłan odkrywa, iż jest dłużnikiem Słowa – mówił bp Artur Ważny podczas liturgii święceń w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dnia 3 czerwca 2023 r. biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej udzielił święceń prezbiteratu o. Idziemu Klimkowi. W czasie homilii biskup odwoływał się do fragmentu Ewangelii, w którym arcykapłani i uczeni w Piśmie pytają Jezusa, jakim prawem naucza i dokonuje znaków. Hierarcha pytał jakim prawem człowiek może uczestniczyć w kapłaństwie Chrystusa? – Jezus odpowiadając odwołał się do chrztu janowego, my zrobimy to samo. Odwołamy się do tego wydarzenia, które rozpoczęło publiczną działalność Jezusa, kiedy sam wszedł do Jordanu, by uczestniczyć w chrzcie janowym. I pamiętamy, że usłyszał wtedy głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – mówił biskup. W dalszych słowach przypomniał, że Chrystus na tak postawione zarzuty odpowiada: Wiem skąd przyszedłem, i dokąd idę.To jest argument, dlaczego to czyni i to jest argument, dlaczego masz prawo zostać kapłanem: Bo wiesz skąd wyszedłeś i dokąd idziesz. Bo wiesz, kto cię wybrał. Pierwsze jest to, że jesteś synem – przypomniał kaznodzieja. Następnie odpowiadając na pytanie, co znaczy być kapłanem, wskazał cztery cechy wynikające z fragmentu księgi Mądrości Syracydesa. Pierwszą jest przebywanie w bliskości Ojca w postawie adoracji i poświęcaniu czasu na spotkanie Boga. – Słuchać Słowa i być posłusznym temu Słowu, a potem to Słowo głosić – to druga cecha kapłaństwa. Trzecią jest naśladowanie Jezusa w służbie ludziom, a czwarta wyraża się w okazywaniu skruchy i byciu ofiarą za grzechy. Biskup zachęcał kandydata do święceń, by żył w postawie składania ofiary ze swojego życia. – Jesteś tym, który jest umiłowany, ale twoją misją jest umierać. I to umieranie będzie nadmiarem miłości za grzechy całego świata – stwierdził i zakończył pytaniem: Jesteś gotów? Po liturgii o. Egidiusz Włodarczyk, Minister Prowincjalny podziękował rodzicom, rodzinie, przyjaciołom, wszystkim współbraciom, którzy byli odpowiedzialni za formację o. Idziego oraz biskupowi za włączenie współbrata do stanu prezbiteratu. Na zakończenie o. Idzi wypowiedział słowa wdzięczności Bogu za dar życia, rodziców i wszystkich, których postawił na jego drodze do kapłaństwa.
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium fot. BananStudio.pl

Polecamy