Scroll Top
  • Home
  • News
  • Post Rodziny Franciszkańskiej w intencji pokoju
Post Rodziny Franciszkańskiej w intencji pokoju

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overflow=”visible” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” column_position=”default” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” animation_type=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

Drodzy bracia i siostry z Rodziny Franciszkańskiej,
Niech Pan obdarzy was pokojem!

Zgromadzeni razem w mieście św. Franciszka z okazji jego święta, pragniemy zwrócić się do was z gorącym wezwaniem o pozostanie wrażliwymi na kwestię pokoju w tym bardzo trudnym czasie dla ludzkości. Chcemy wyrazić nasze całkowite zatroskanie o pokój, zwłaszcza w obliczu cierpień, jakie już zostały zadane tak wielu ludziom i wobec ryzyka użycia broni jądrowej.

Św. Franciszek otrzymał od Pana orędzie skierowane do wszystkich: ,,Niech Pan obdarzy was pokojem!”, które tym samym objawia się jako istotny element charyzmatu. Przyjmujemy dar pokoju poprzez nawrócenie serca i jesteśmy wezwani do stawania się mężczyznami i kobietami łagodnymi, czyniącymi pokój, skromnymi, pokornymi, bezspornymi i nierywalizującymi. Dawajmy zatem świadectwo o tym pokoju, który otrzymaliśmy.

,,Przez pokój niczego się nie traci. Wszystko może być stracone przez wojnę. Niech ludzie powrócą do wzajemnego zrozumienia. Niech prowadzą rokowania. Pertraktując z dobrą wolą i z poszanowaniem praw drugiej strony, uświadomią sobie, że szczere i skuteczne negocjacje nigdy nie wykluczają honorowego rezultatu”. To wołanie, które Pius XII skierował do wszystkich w przededniu wybuchu II wojny światowej w 1939 r., powraca w sposób zatrważająco aktualny. ,,Nigdy więcej wojny!” – wykrzyknął św. Paweł VI przed zgromadzeniem ONZ; wojny nazwanej przez św. Jana Pawła II „złą przygodą, z której nie ma odwrotu”. 25 września 2015 r. papież Franciszek wystosował do ONZ podobną prośbę: ,,Dość wojny, która jest zaprzeczeniem wszelkich praw”.

Wsłuchując się w znaki czasu oraz w słowa charyzmatu i naszych pasterzy, zachęcamy wszystkich do usilnego pielęgnowania w sobie zamiłowania i zatroskania o pokój, do nieustannego wstawiennictwa o ten cenny dar.

Stąd też prosimy was, aby 11 października 2022 r. był szczególnym dniem postu i modlitwy Rodziny Franciszkańskiej. Gdy w złu widzimy tajemnicę nieprawości w działaniu, odpowiedzmy pokutą i modlitwą, krzewieniem pojednania i pokoju, uwrażliwianiem siebie i wielu innych na tę istotną kwestię. W formacji i w przepowiadaniu słowa Bożego, w różnych przedsięwzięciach związanych z posługą i pracą, w naszym nauczaniu i w naszym codziennym życiu przybliżajmy pojednanie i pokój z mocą i przekonaniem.

Powierzamy wielką i pilną intencję pokoju wstawiennictwu Królowej Pokoju, św. Franciszkowi, św. Klarze i św. Elżbiecie, miłośnikom pokoju i pokory. Pozdrawiamy was i obejmujemy po bratersku.

 

Asyż, 4 października 2022 r. – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, herolda pokoju

Podpisali:

Fr. Massimo Fusarelli OFM – Minister generalny
Fr. Roberto Genuin OFMCap – Minister generalny
Fr. Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – Minister generalny
Fr. Amando Trujillo Cano TOR – Minister generalny, Przewodniczqcy CFF
S. Daisy Kalamparamban AFBP – Wiceprzewodnicząca IFC-TOR
Tibor Kauser OFS – Minister generalny

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Polecamy