Skip to main content
W poniedziałek 15 stycznia Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak, udzielił posług lektora i akolity. Stało się to podczas Mszy św. o godz. 17:00 w kaplicy seminaryjnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Do przyjęcia posług przystąpili trzej bracia klerycy:

  • posługa akolity: br. Idzi Klimek z IV kursu WSD,
  • posługa lektora: br. Dawid Bazan i br. Damian Varhatiuk (Prowincja św. Michała na Ukrainie) – obaj z III kursu.

W czasie homilii Ojciec Prowincjał odniósł się do perykopy Ewangelii z dnia (Mk 8, 11-13):

We wcześniejszym fragmencie Ewangelii według św. Marka słyszeliśmy o cudzie rozmnożenia chleba. Jezus czyni ewidentne cuda. Natomiast faryzeusze, jakby oślepli, ciągle żądają więcej – więcej i bardziej spektakularnych znaków. Pan Jezus zostawia tych zawistnych i zatwardziałych ludzi. Oni ciągle nie chcą się pożegnać ze swoim wyobrażeniem o Bogu i o Mesjaszu, bo ten jest inny niż oczekiwali.

Kochani Bracia! Wiele razy doznacie w życiu sytuacji takich, jak ta z dzisiejszej Ewangelii – sytuacji, w której znalazł się Jezus – ciągłych pretensji i oczekiwań ze strony ludzi, nawet ze strony braci. Stajecie się dzisiaj lektorami i akolitą. Może to tylko następny mały kroczek na drodze do czegoś większego, do spełnienia marzenia o kapłaństwie. Wiem, że się z tego cieszycie. I to dobrze. Bądźcie jednak wpatrzeni w Jezusa i w Jego przesłanie: radość i chwała, cuda i „hosanna” mieszają się z „ukrzyżuj Go” i „posłuchamy cię innym razem”. Bądźcie w tych sytuacjach cierpliwi!

Proszę Was, abyście te lata formacji, które jeszcze są przed Wami przeżywali dojrzale. Pochylcie się w sposób szczególny nad znaczeniem w Waszej przyszłej posłudze tych elementów: Słowa Bożego i Eucharystii. Niech ten rok przebiega Wam pod tymi dwoma szczególnymi znakami, w których będziecie się formowali na dojrzałych braci mniejszych.

Posługi lektora i akolity przygotowują alumnów do kapłaństwa. Zanim zostaną dopuszczeni do święceń diakonatu przez następujące po sobie 2 lata posługują kolejno jako lektorzy i akolici.

Głównym zadaniem lektora jest proklamowanie Słowa Bożego w czasie liturgii (z wyjątkiem Ewangelii). Ponad to może on odczytywać intencje modlitwy powszechnej, prowadzić modlitwę przy zmarłym i w trakcie pogrzebów przewodniczyć stacji w domu zmarłego i na cmentarzu.

Akolita w trakcie celebracji liturgicznej może nieść krzyż w procesji wejścia, pomagać kapłanowi i diakonowi, również rozdzielając w razie potrzeby wiernym Komunię św. (jest szafarzem nadzwyczajnym Eucharystii). Gdy nie ma kapłana lub diakona akolita może wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, jednak nie może udzielać nim błogosławieństwa.

foto: br. Ewaryst Buła OFM