Skip to main content

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka o podjęcie modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele oraz apel Episkopatu Polski podejmiemy dnia 19 lutego – w I piątek Wielkiego Postu – dzieła pokutne w intencji wszystkich skrzywdzonych we wspólnocie Kościoła.

W wielu naszych klasztornych kościołach w tych intencjach będą sprawowane Drogi Krzyżowe, a bracia podejmą indywidualne praktyki postu i modlitwy. Współbracia zadeklarowali wspólną modlitwę w tej intencji m.in. w następujących klasztorach:

  • w Radecznicy – Droga Krzyżowa o godz. 6:30 i Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00,
  • w Kalwarii Zebrzydowskiej (Sanktuarium) – Różaniec o godz. 16:30 i Droga Krzyżowa o 17:30,
  • w Dukli i w Kalwarii Zebrzydowskiej (WSD) – Koronka do Bożego Miłosierdzia i godzinna adoracja w kaplicy domowej o godz. 20:00.

Warto zaznaczyć, że owocem zeszłorocznej Kapituły Prowincjalnej jest post, podjęty od początku roku liturgicznego 2020/21. Każdego dnia kolejny zakonnik pości w wybranej przez siebie formie, ofiarując to Bogu w trzech intencjach: zadośćuczynienia Bogu za zło i zgorszenie popełnione przez duchownych, w intencji duchowej odnowy Zakonu i naszej Prowincji oraz o nowe powołania do służby Bożej.

Ufamy, że przez naszą ekspijacyjną modlitwę i wyrzeczenia, osoby skrzywdzone w wieku dziecięcym lub nastoletnim (szczególnie, gdy sprawcami tych przestępstw byli duchowni) spotkają się ze zrozumieniem i sprawiedliwym podejściem ze strony przełożonych Kościoła.

Modlitewną wspólnotę ze zranionymi może tworzyć każdy, choćby poprzez skorzystanie z materiałów duszpasterskich, zamieszczonych na stronie ➡ wspolnotazezranionymi.pl

Modlitwa do św. Józefa za osoby zranione

Święty Józefie, stróżu życia rodzinnego i obrońco rodziny. U Ciebie szukamy wstawiennictwa, pragnąc położyć kres wszelkim formom wykorzystywania dzieci.
Przez Twoje wstawiennictwo błagamy o pocieszenie i wsparcie dla tych, którzy zostali wykorzystani lub wciąż jeszcze doświadczają dramatu wykorzystywania.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o Bożą sprawiedliwość dla sprawców tej krzywdy.
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywieni przychodzimy do Ciebie i z całą żarliwością ducha Tobie się polecamy. Opiekunie Zbawiciela, nie odrzucaj naszej modlitwy, ale usłysz ją łaskawie i wysłuchaj. Amen.