Udzielenie posług


Dnia 2 marca w czasie wieczornej Mszy św. w seminaryjnej kaplicy w Kalwarii Zebrzydowskiej Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak udzielił posług lektora i akolity sześciu braciom.

Posługę lektora przyjął br. Idzi Klimek z III roku seminarium, natomiast posługa akolity przyznana została pięciu braciom (czterech z IV roku WSD i jeden z V roku):

  • br. Natalis Stube,
  • br. Waldemar Jagieła,
  • br. Leoncjusz Karpeta,
  • br. Tobiasz Strzelecki,
  • br. Władysław Chornous (z Prowincji św. Michała na Ukrainie).

Minister Prowincjalny zaznaczył w kazaniu szczególny wymiar tego błogosławieństwa do posług:

Ten rok powinien być dla Was czasem szczególnego rozsmakowania się w Piśmie Świętym i w Eucharystii. Formacja to jest proces, droga. Wy przygotowujecie się do kapłaństwa, w którym te dwa stoły (Stół Słowa Bożego i Stół Eucharystii) połączycie.

Wasza droga do kapłaństwa i droga w przyszłości jako kapłana będzie odbywać się w szczególnym środowisku. Zawsze będziecie przebywać we wspólnocie i w niej będziecie wzrastać jako franciszkanie. (…) Nasz Zakon jest zakonem kontemplacyjnym w misji. Muszą być te dwa elementy i nie mogą być pomylone. Nie możemy być tylko aktywistami, ale powinniśmy być ludźmi modlitwy. I z tej modlitwy ma dopiero wynikać nasze działanie.

 

Następnym krokiem po przyjęciu posług są święcenia diakonatu, które w naszym Zakonie następują dopiero po złożeniu ślubów wieczystych.