Skip to main content
W piątek 21 maja 2021 r. odbyła się obrona prac magisterskich naszych alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, afiliowanym do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Obrona prac magisterskich połączona jest z egzaminem Ex Universa Theologia, podsumowującego całe studia teologiczne. W komisji egzaminacyjnej zasiedli następujący profesorowie:

 • ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński – przedstawiciel UPJP2 i przewodniczący komisji,
 • o. dr Roland Pancerz OFM – rektor WSD,
 • ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna,
 • o. dr hab. Romuald Kośla OFM,
 • dr Maria Miduch,
 • o. dr Anicet Gruszczyński OFM.

Do egzaminu przystąpiło 6 braci ostatniego roku studiów (przy poszczególnych braciach podajemy tytuły ich prac oraz promotorów):

 • br. dk. Eliasz Kucharski: Stworzenie i ewolucja w myśli kard. Christopha Schönborna – o. dr Anicet Gruszczyński OFM
 • br. dk. Tomasz Kaczmarczyk: Relacje między biskupem diecezjalnym a instytutem zakonnym według przepisów prawa kanonicznego. – o. dr Tytus Fułat OFM
 • br. dk. Filip CzubDzieje, treści ideowe, artystyczne i estetyczne ołtarza głównego bazyliki Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. – o. dr Efrem Obruśnik OFM
 • o. dk. Celestyn CebulaSkąd pochodzi chrzest Janowy? (Mt 21,25a). Novum chrztu Janowego wobec rytualnych obmyć wspólnoty z Chirbet Qumran. – dr Maria Miduch
 • br. Natalis Stube: Arbor Vitae. Treści ideowe w dekoracji ornatu świętego Jana z Dukli. – o. dr Cyprian Moryc OFM
 • o. dk. Leonard Shevchuk (Prowincja św. Michała na Ukrainie): Psalm 21 (LXX) w egzegezie Dydyma Ślepego. – o. dr Roland Pancerz OFM

Nowym magistrom teologii serdecznie gratulujemy!