Scroll Top
  • Home
  • News
  • Badania nad niemieckim obozem w Łodzi
Badania nad niemieckim obozem w Łodzi
Razem z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zainaugurowaliśmy dziś badania naukowe nad niemieckim obozem rasowym przy ul. Spornej w Łodzi. Apelujemy, aby osoby posiadające informacje w tym temacie, zgłosiły się do łódzkiego oddziału IPN. Pomoże to we wspólnym zrekonstruowaniu historii obozu i poznaniu losów jego więźniów.
Na terenie naszego klasztoru odbyła się dziś briefing prasowy, który poprowadził dr Rafał Leśkiewicz – dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN. W wydarzeniu zabrał głos dyrektor Oddziału IPN w Łodzi – Mateusz Kotecki, Patrycja Resel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, o. Juwenalis Andrzejczak – dyrektor Szkół Bernardyńskich w Łodzi oraz naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi – prok. Jacek Kozłowski. Podczas briefingu zostały przedstawione możliwości zrekonstruowania topografii obozu, dzięki współpracy Oddziału IPN w Łodzi z Bernardynami. Pojawiła się również zapowiedź powstania filmu dokumentalnego pt. „Rassenlager w Litzmannstadt. Przemilczane losy Polaków – ofiar germanizacji” Pani Patrycja Resel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi przygotowuje publikację naukową dotyczącą zapomnianego niemieckiego obozu rasowego. Będzie to opracowanie źródłowe wraz z listami Polaków, którzy zostali skierowani do III Rzeszy w celu germanizacji w czasie II wojny światowej. Na terenie naszego łódzkiego klasztoru funkcjonował wówczas wspomniany obóz, gdzie niemieccy funkcjonariusze dokonywali selekcji Polaków przeznaczonych do germanizacji, zgodnie z polityką rasową III Rzeszy. Wiele z przebywających tu w tym czasie dzieci zmarło. Zostały one pochowane we wspólnym grobowcu na cmentarzu na łódzkich Dołach.

Polecamy