Skip to main content
Rozpoczynamy nowy projekt misyjny i jednocześnie obecność Zakonu Braci Mniejszych w Botswanie. Nowa misja nabiera już coraz bardziej wyraźniejszych kształtów; jako bracia mniejsi będziemy w Botswanie pierwszymi franciszkańskimi misjonarzami.

W wielu dokumentach Kościoła możemy przeczytać, że Kościół ze swojej natury jest misyjny. Ta misyjność przejawia się w każdej akcji duszpasterskiej i świadectwie naszego życia zakonnego. Szczególnym jednak wymiarem tej misyjności są misje Ad Gentes. W naszym przypadku oznacza to nie tylko niesienie innym narodom Dobrej Nowiny, ale również charyzmatu franciszkańskiego, z którego jesteśmy dumni i którym staramy się żyć.

Kapituła Prowincjalna w 2020 r. zdecydowała, abyśmy rozwijali kierunek naszych działań misyjnych w nowych krajach, w których dotychczas nie było Zakonu Braci Mniejszych. Nowa misja jest więc działaniem Implantatio Ordinis – „zaszczepieniem Zakonu”. Wybór padł na Botswanę. Jest to kraj niemal dwukrotnie większy od Polski, przy liczbie ludności nieco ponad 2 mln mieszkańców. Katolicy w tym kraju stanowią ok. 5% społeczeństwa.

W dniach 10-21 stycznia br. nasz Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak wraz z Ekonom Prowincji, o. Albinem Kolarskim odwiedzili Botswanę. Celem wizyty było spotkanie z nowym biskupem diecezji Francistown, o. Anthonym Rebello SVD. Ustalono szczegóły naszej posługi w Centrum Rekolekcyjnym Kanamo Pastoral Centre w mieście Mahalapye. Pragnieniem Ordynariusza diecezji jest to, aby wspomniane Centrum stało się również narodowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

O. Teofil i o. Albin odwiedzili również o. Cyriaka Budzisza, który jako pierwszy przygotowuje się do misji już tam na miejscu. O. Cyriak od kilku miesięcy przebywa w Tonota, gdzie uczy się miejscowego języka tswana. Wyrażamy nasze szczególne podziękowania o. Tomaszowi Trojanowi SVD, który pomaga o. Cyriakowi. Wdzięczni jesteśmy też za niezwykłą gościnność księży werbistów.

Prosimy Was wszystkich o modlitwę za ten nowy projekt misyjny, za o. Cyriaka i tych braci, którzy zechcą jeszcze do niego dołączyć.

Poniżej polecamy krótki wywiad z o. Cyriakiem na temat nowej misji i jego powołania misyjnego.