Skip to main content
[text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Korespondencja św. Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451-1456 – pod takim tytułem odbyło się dnia 13 lutego spotkanie dyskusyjne w Auli św. Szymona z Lipnicy naszego krakowskiego klasztoru pod Wawelem.

Prelegentów i gości przywitał gwardian klasztoru o. Jarosław Kania. Na spotkaniu obecni byli m.in. Prowincjał, o. Teofil Czarniak, przedstawiciele Definitorium, nasi historycy, bracia klerycy oraz przedstawiciele krakowskiego świata nauki, szczególnie zaangażowani w studia mediewistyczne.

Spotkanie poprowadził dominikanin o. dr hab. Tomasz Gałuszka, pracownik m.in. Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Prelegentami byli dwaj profesorowie – specjaliści historii średniowiecza:

  • dr hab. prof. nadzw. Paweł Kras z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • dr hab. Marcin Starzyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obaj uczeni zaangażowani byli w prace zespołu badawczego, której owocem są niedawno wydane dwie pozycje, napisane w dwóch językach – ówcześnie używanej łacinie oraz obecnie szeroko znanym j. angielskim:

  • „The Grand Tour of John of Capistrano in central and eastern Europe”
  • „The Correspondence of John of Capistrano”

Korespondencja św. Jana Kapistrana obejmuje w ogólności ponad 650 listów do różnych adresatów w Europie, większość listów jest jeszcze niewydana. Dwa wydane ostatnio opracowania obejmują 29 listów pisanych do Polaków. Oprócz nich istnieje jeszcze sześć listów, których nie udało się odczytać ze względu na ich zaawansowany stan zniszczenia. Oba tomy naświetlają działalność św. Jana Kapistrana w Polsce.

W słowie wstępnym do wypowiedzi wyżej wymienionych ekspertów o. dr hab. Tomasz Gałuszka przedstawił pokrótce postać św. Jana Kapistrana:

Jeśliby definiować popularność w średniowieczu, to z pewnością św. Jan Kapistran spełnia wszystkie kryteria – był on celebrytą. W XV w. pojawiły się wybitne persony, które były słuchane w całej Europie: od Hiszpanii, Francji, Italii poprzez Polskę. Taką postacią był Jan. Jego metodami były kaznodziejstwo słowa oraz bardzo widoczne i wyraźne świadectwo życia. Jan Kapistran był słuchany przez wszystkich, poczynając od papieży, królów, kończąc na prostych ludziach. Jan Kapistran do nich wszystkich docierał i dla wszystkich miał czas. W swojej działalności nie zamykał się tylko do wielkich tego świata. Posługiwał się charyzmatem uzdrawiania, charyzmatem słowa.

W latach 1453-1454 dotarł i do tej części Europy. Pod koniec 1453 r. jest tutaj w Krakowie i przez kilka miesięcy głosi kazania na rynku przy kościele św. Wojciecha. Bardzo konkretnym owocem tego działania są nie tylko nawrócenia, ale i miejsce, w którym się znajdujemy – to tutaj powstaje pierwsza wspólnota franciszkanów-obserwantów, pierwszy konwent wówczas niedawno kanonizowanego św. Bernardyna ze Sieny.

Spotkanie podzielone było na trzy bloki tematyczne. W pierwszej przedstawiono okoliczności podjęcia tematu, metodę, przebieg prac i ich rezultaty. Druga część ukazała działalność Jana Kapistrana na terenie Krakowa. Trzecia odsłona prezentowała osobiste odkrycia św. Jana dokonane przez profesorów.[/text]

[dima_slides_gallery img_size=”full” speed=”300″ lazyload=”ondemand” images=”8750,8763,8749,8753,8748,8751,8752,8754,8755,8756,8757,8758,8759,8760,8761,8762″ id=”” class=”” style=”” centerpadding=”” items=”” slidestoscroll=”” items_phone=”” items_tablet=””][/dima_slides_gallery]