Skip to main content
Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich z zakresu teologii dogmatycznej o. Maksymin Ferenc, który dotychczas posługiwał w Leżajsku, odbył 2-miesięczny kurs języka włoskiego we Florencji.

Wymarzone miejsce do nauki języka włoskiego? Z pewnością jest nim piękna Florencja, położna w słonecznej Toskanii. Mała ojczyzna Najwyższego Poety (il Sommo Poeta), samego Ojca literatury włoskiej – bo właśnie tak określany jest Dante Alighieri. Ten niewątpliwy zaszczyt spotkał naszego Współbrata o. Maksymina Ferenca, który miał okazję przez 2 miesiące zamieszkać w jednym z florenckich konwentów, pośród wspólnoty Braci Mniejszych Prowincji Toskańskiej.

Poprzez wnikliwą naukę w instytucie Michelangelo, obcowanie z kulturą oraz możliwość codziennego praktykowania języka włoskiego, bezpośrednio przygotowywał się przed rozpoczęciem studiów III stopnia z zakresu teologii dogmatycznej. Wraz z początkiem października podejmie je na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie.

Polecamy go waszej modlitwie.