Scroll Top
  • Home
  • News
  • Kongres Formatorów dwóch Konferencji
Kongres Formatorów dwóch Konferencji

[vc_row no_padding=”true” bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” border_color=”” tutorials=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Od 2 do 6 września w krakowskim Klasztorze Franciszkanów pw. św. Kazimierza trwa Kongres Formatorów Konferencji Północnosłowiańskiej i Południowosłowiańskiej. Spotkanie zorganizował Sekretariat Formacji i Studiów, działający w Rzymie przy Kurii Generalnej naszego Zakonu Braci Mniejszych. Kongresowi przewodzi o. Cesare Vaiani, Sekretarz Generalny. W spotkaniu biorą udział rektorzy seminariów, moderatorzy formacji ciągłej oraz duszpasterze powołań z następujących krajów: Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

Kongres rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem o. Jacka Komana, Ministra Prowincjalnego braci z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Po niej część prezentacji na sali konferencyjnej rozpoczął nasz Prowincjał, o. Teofil Czarniak, który przywitał zgromadzonych. W słowie wstępnym zauważył:

Od zarania dziejów zastanawiamy się jak Ewangelię i Regułę św. Franciszka – te dwa fundamenty – wprowadzić w nasze franciszkańskie życie w tym zmieniającym się świecie. Świat biegnie do przodu, a my cały czas musimy podejmować refleksję jakimi mamy być franciszkanami nie tylko na etapie formacji początkowej, ale i w trakcie formacji ciągłej, po opuszczeniu murów seminarium. Cieszę się bardzo, że tego typu spotkania mają miejsce. Świadczy to o tym, że Sekretariat Formacji i Studiów chce słuchać tego, co dzieje się w innych krajach i konferencjach Zakonu.

 

Każda z dwóch Konferencji przedstawiła swój bieżący stan personalny oraz sposób prowadzenia formacji ciągłej i działalności referatu powołaniowego. Kolejne prelekcje mają pomóc w dzieleniu się swoimi doświadczeniami przebiegu procesów formacyjnych w każdej z prowincji Zakonu.

Tym, jaki był zamysł zorganizowania takiego spotkania powiedział nam o. Cesare Vaiani:

Jesteśmy tu w Krakowie, kongresie dla formatorów, który jest szóstym, ostatnim z sześciu kongresów, które realizujemy w różnych stronach świata, na kontynentach lub subkontynentach. Te kongresy zostały zaplanowane przez naszą ostatnią Kapitułę Generalną.

Głównym tematem tych kongresów jest towarzyszenie w formacji, ze szczególnym akcentem na formację ciągłą, czyli formację nie tylko braci na początku ich drogi, lecz w ciągu całego ich życia.

Jesteśmy gośćmi tu w Krakowie, w mieście tak pięknym i starożytnym. A bracia tu obecni są formatorami z dwóch Konferencji wschodnioeuropejskich. – są to państwa gdzie są obecni nasi bracia. I formatorzy tu obecni zaniosą do życia codziennego swoich Prowincji to, o czym tutaj dyskutowaliśmy i co pogłębiliśmy.

[/text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][dima_embed_video id=”” class=”” style=”” tutorials=””][/dima_embed_video][/vc_column][/vc_row]

Polecamy