Przeworsk

Kościół i klasztor w Przeworsku należą do najstarszych w Prowincji. Ich fundacja jest dziełem Rafała z Jarosławia, właściciela miasta, który w 1461 r. przystąpił do budowy murowanego kościoła pw. św. Barbary i klasztoru.

Klasztor ul. Bernardyńska 22 37-200 Przeworsk Telefon 16 648 76 20 diec. (arch) przemyska Link http://przeworsk.bernardyni.pl/

Kościół i klasztor pw. św. Barbary

Napady grup Tatarów były powodem, dla których obiekty otoczono murem obronnym. Zbudowano również wieżę obserwacyjno-obronną. W ten sposób klasztor przeworski stał się ważną w tych terenach fortecą. Odbywające się tu dość często kapituły prowincjalne stwierdzały bardzo dobry stan klasztoru. Umieszczano tu nowicjat i studium zakonne. W kościele, obok kultu Patronki świątyni, wielką popularnością cieszyły się nabożeństwa do Matki Bożej i do św. Antoniego.
Upadek klasztoru rozpoczął się wraz z zaborami. Zakonnicy byli zmuszani do pełnienia posług duszpasterskich na okolicznych parafiach. W 1823 r. utworzono w klasztorze dom poprawczy dla duchowieństwa, co stało się zarzewiem wielu konfliktów. Stan budynków był opłakany, a na remonty nie było funduszy. Prace konserwatorskie rozpoczęły się dopiero na pocz. XX w., a pełną parą ruszyły po II wojnie światowej.
W 1981 r. utworzono w klasztorze parafię. Z czasem wydzielono z niej wioski leżące na południe od miasta: Maćkówkę, Żurawiczki i Zalesie. W Żurawiczkach wybudowano filialny klasztor i kościół pw. Matki Bożej Różańcowej.
Przeworsk Bernardyni