Skip to main content

Rzeszów

Miejsce obecnie zajmowane przez bernardynów w Rzeszowie związane jest z objawieniami maryjnymi, które miał ubogi wieśniak Jakub Ado dnia 15 sierpnia 1513 r. Matka Boża miała powiedzieć do niego: „Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść pociechę utrapionym”. Szybko wzniesiono w tym miejscu kapliczkę, a z powodu napływających z okolicy wiernych, w 1536 r. przebudowano ją na mały kościół pw. Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP, nadając mu charakter budowli obronnej.

Adres

ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów

Kontakt

Telefon: 17 853 34 95