Scroll Top
Przygotowania do Kapituły

[vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Nasza zakonna Prowincja wkroczyła w ostatni etap przygotowań do Kapituły Prowincjalnej. Odbędzie się ona w dniach 29 czerwca – 3 lipca br. w Klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Hasłem tego spotkania będą słowa: Bądźcie płomiennego ducha (Rz 12, 11). By nasze życie braci mniejszych stawało się coraz bardziej przykładne i owocne (z Listu Generała Zakonu do naszej Prowincji).

Czym jest Kapituła?

Zgodnie ze Statutami Generalnymi Zakonu Braci Mniejszych, kapituła jest instytucją najwyższej wagi dla porządkowania życia i misji braci w prowincji (SG, art. 165). Konstytucje Generalne naszego Zakonu określają szereg zadań wobec braci zgromadzonych na takim spotkaniu: Kapituła prowincjalna ma następujące zadania: przeanalizować aktualne warunki życia i działalności braci w prowincji; szukać odpowiednich środków dla jej rozwoju; podjąć konieczne reformy; rozważyć nowe inicjatywy i sprawy większej wagi; po wspólnej naradzie wydać stosowne uchwały; dokonać wyborów. (KG, art. 215 §1)

Takie zgromadzenia braci odbywają się co 3 lata. Natomiast co 6 lat odbywa się kapituła z udziałem Wizytatora Generalnego i dokonaniem wyboru Prowincjała – taka ostatnio miała miejsce w 2017 r. W kapitule naszej Prowincji uczestniczy 40 braci: 9 z nich wchodzi na kapitułę z racji pełnionych urzędów, natomiast pozostali zostali wybrani przez ojców i braci po ślubach wieczystych.

Co będzie przedmiotem obrad?

Bracia kapitulni będą przede wszystkim dyskutowali na poniższe tematy:

  1. Świadectwo życia zakonnego i duchowego w kontekście kryzysu powołań;
  2. Charyzmat franciszkański w duszpasterstwie parafialnym, sanktuaryjnym i misyjnym;
  3. Weryfikacja realizacji zaleceń Kapituły Prowincjalnej i Kapituły Duchowej z 2017 r. we wspólnotach zakonnych;
  4. Wizja i misja naszej Prowincji w najbliższej przyszłości.

W trakcie Kapituły Prowincjalnej zostaną również wybrani nowi członkowie Zarządu Prowincji – pięciu definitorów, którzy wraz z Prowincjałem i Wikariuszem Prowincji zarządzają sprawami Prowincji. Obecnie funkcje definitorów sprawują: o. Izydor Wróbel, o. Nikodem Sobczyński, o. Egidiusz Włodarczyk, o. Klaudiusz Baran i o. Konrad Cholewa. Prowincjał, o. Teofil Czarniak i Wikariusz Prowincji, o. Gwidon Hensel, wybrani w 2017 r. pełnią swoje funkcje przez 6 lat, w związku z czym zachowują swój urząd.

A po Kapitule…

Wszelkie wypracowane przez braci kapitulnych wnioski i zalecenia dadzą podstawę do dokonania niezbędnych zmian na lepsze w naszym zakonnym życiu. Po Kapitule Prowincjalnej przyjdzie czas na przydzielenie nowych obowiązków braciom. Z pewnością zmienią się również składy personalne w wielu klasztorach.

Prosimy o modlitwę, zarówno w intencji zbliżającej się Kapituły Prowincjalnej, jak również w intencji całej naszej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych.[/text][/vc_column][/vc_row]

Polecamy