Skip to main content
O. Fidelis Maciołek OFM został wybrany dnia 28 czerwca na urząd kancelarza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Urodził się 28 października 1965 r. w Morągu. Pochodzi z Miłakowa (woj. warmińsko-mazurskie, diec. elbląska). W 1985 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów). Śluby wieczyste złożył dnia 4 października 1990 r. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W latach 1994-96 odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z dziennikarstwa. Przez 23 lata posługiwał w Krakowie, z czego 12 lat był gwardianem klasztoru pod Wawelem. Był również przez 15 lat dyrektorem wydawnictwa „Calvarianum” i rzecznikiem prasowym Prowincji OO. Bernardynów. Przez krótki czas pełnił obowiązki ekonoma Prowincji. Ostatnie 4 lata posługiwał w klasztorze w Tarnowie. Jest obecnie misjonarzem miłosierdzia.

28 czerwca Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wybrał jednogłośnie o. Fidelisa na urząd kanclerza tejże uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu obowiązków, zleconych przez władze UPJPII.