Skip to main content
[text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]29 listopada, w Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Franciszkańska Sesja Naukowa. Jest ona corocznie organizowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz seminaria franciszkańskie afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Tym razem zaszczyt organizacji tego wydarzenia spadł na nasze WSD.

W spotkaniu wzięli udział bracia klerycy z pięciu prowincji franciszkańskich. Oprócz gospodarzy obecni byli studenci i ich wychowawcy z:

  • Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie;
  • Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach – Panewnikach;
  • Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie;
  • Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

Obecne były także inne osoby konsekrowane oraz ludzie świeccy. Łącznie w sympozjum wzięło udział ponad 100 osób.

Spotkanie rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej o godzinie 9:00 w kaplicy seminaryjnej pw. Stygmatów św. Franciszka. Przewodniczył jej o. Teofil Czarniak OFM, nasz Minister Prowincjalny. W homilii podkreślił związek miedzy misyjnością a świętością. Zauważył, że znaczna część franciszkańskich braci wyniesionych na ołtarze to misjonarze, najczęściej męczennicy. Kaznodzieja zachęcił nas do modlitwy o zapał misyjny dla nas.

Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się wspólnie do seminaryjnej auli, gdzie kilka minut po godzinie 10:00 rozpoczęliśmy sympozjum. Po słowach powitania, które wygłosił o. Roland Pancerz OFM (Rektor Seminarium) rozpoczęła się pierwsza część spotkania.

Pierwszy referat, przygotowany przez o. dr. Tomasz Szymczaka OFMConv nosił tytuł: Franciszkański misjonarz brat Celestyn Muszyński OFMConv, a odczytany został przez o. Eugeniusza Różańskiego OFMConv. Przedstawiał on życiorys brata, który poświęcił całe swoje życie posłudze wśród Japończyków w dalekiej Azji.

Drugi referat został przedstawiony przez br. mgr. Zbigniewa Joskowskiego OFMConv. Tematyka tego odczytu dotyczyła świątobliwych misjonarzy franciszkańskich pochodzących z terytorium obecnej Prowincji św. Maksymiliana Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Skupił się on na przybliżeniu nam kilku współbraci, którzy żyjąc w zupełnie różnych warunkach (w średniowieczu, czasach zaborów czy podczas II Wojny Światowej) tak poświęcali się służbie Ewangelii, że – choć nigdy nie wyniesieni na ołtarze – są przez współbraci uważani za świętych.

Następne wystąpienie zostało przygotowane przez o. dr. Placyda Górkę OFM (misjonarza w Tanzanii) i dotyczyło misjonarzy franciszkańskich w Afryce Środkowo-Wschodniej. Z racji nieobecności twórcy artykułu, odczytał go o. dr Olgierd Paszkiewicz OFM, wychowawca braci w seminarium Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach – Panewnikach. Tekst skupiał się zwłaszcza na początkach i rozwoju misji w Tanzanii, a także obecnych problemach i wyzwaniach stojących przed Zakonem zaszczepionym w tym krańcu świata.

Swój referat na sympozjum przygotował także o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM. Referat pt. Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi w posłudze misyjnej w Azji został dostarczony i udostępniony do odczytania dla chętnych.

Po tym referacie odbyła się krótka przerwa, podczas której (oprócz niezliczonych rozmów przy kawie) zebrani mieli okazję zwiedzić wystawę misyjną na holu WSD. Przygotowana ona została przez Franciszkański Sekretariat Misyjny MUTIMA, mający swoją siedzibę przy sanktuarium kalwaryjskim.

Po przerwie, w samo południe, rozpoczęła się druga część spotkania. Jako pierwszy głos zabrał o. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, który wygłosił referat pt. Wspomnienia bernardyńskiego misjonarza w Ziemi Świętej o. Norberta Golichowskiego OFM (1848 – 1921). W swoim wystąpieniu gruntownie przybliżył on historię tego wybitnego współbrata, który oprócz posługi misyjnej dwukrotnie pełnił urząd prowincjała.

Kolejną prelekcję noszącą tytuł: Życie, działalność i obecność bernardynów w Martin Coronado (Argentyna) wygłosił o. mgr lic. Marceli Ryszard Gęśla OFM. Swoje wystąpienie rozpoczął od szerszego nakreślenia tematyki misyjnej w naszej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych. Następnie przystąpił do szczegółowego przedstawienia historii braci na argentyńskiej ziemi, którzy niestrudzenie pełnią tam posługę (przede wszystkim wśród Polonii) od ponad siedemdziesięciu lat.

Ostatnie wystąpienie pt. Misje franciszkańskie na łamach czasopisma „Missye Katolickie” wygłosił do uczestników spotkania p. mgr Szymon Wilk.

Na zakończenie sympozjum ponownie zabrał głos o. Teofil Czarniak. W krótkich słowach podsumował całe spotkanie, jednocześnie dziękując wszystkim za obecność. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem o godzinie 13:00, który odbył się w refektarzu klasztornym.

tekst: br. Celestyn Cebula OFM, kleryk V roku
foto: br. Ewaryst Buła OFM, kleryk I roku
[/text]
[dima_slides_gallery img_size=”full” speed=”300″ lazyload=”ondemand” images=”10318,10324,10340,10341,10342,10325,10319,10327,10320,10326,10343,10328,10329,10321,10330,10323,10335,10336,10338,10337,10339,10322,10331,10332,10334″ id=”” class=”” style=”” centerpadding=”” items=”” slidestoscroll=”” items_phone=”” items_tablet=””][/dima_slides_gallery]
[dima_embed_video id=”” class=”” style=””][/dima_embed_video]