Skip to main content
W niedzielę (12 VI) odbył się przy naszym klasztorze w Lublinie Festyn Ekologiczny. Wydarzenie było związane z jubileuszem 25-lecia kanonizacji św. Jana z Dukli.

Kaznodzieją jubileuszowym od piątku do niedzieli był o. Tarsycjusz Bukowski, Promotor Duszpasterstwa Powołań. Festyn odbył się w radosnej, franciszkańskiej atmosferze.

Przybyli wierni korzystali z rozmaitych atrakcji. Najpierw obejrzeli przygotowany spektakl przez Grupę Teatralną, wysłuchali referatów nt. pszczół murarek, ptaków w mieście i pielęgnacji roślin. Uczestniczyli również w warsztatach budowania domków dla pożytecznych owadów, zasadzili i zasiali kwietną łąkę, a także zasadzili trzy dęby w Alei Pamięci (drzewa mają upamiętnić trzech naszych zmarłych ojców posługujących dawniej w Lublinie: o. Malachiasza, o. Czesława i o. Karola).

Punktem kulminacyjnym było przekazanie tysiąca roślin i ogłoszenie konkursu roślinnego. Festyn zakończył się emisją filmu o Patronie naszej parafii, pt. „Nędzarz i Madame”. W czasie trwania wydarzenia nie zabrakło stoisk z ekologiczną żywnością, a także kącików tematycznych, dotyczących troski o zdrowie czy też zajęć rozrywkowych i artystycznych dla dzieci.

Podziękowania ślemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy ku Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

o. Sebastian Feret OFM
gwardian i proboszcz