Skip to main content
[text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Niemal 400 młodych ludzi z 22 przyklasztornych wspólnot Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej przeżywało w Kalwarii Zebrzydowskiej swoje Dni Wspólnoty. Miało to miejsce jak zwykle w trzeci weekend września – w tym roku w dniach 13-15 IX. Gościem specjalnym spotkania był o. Pedro Zitha, pochodzący z Mozambiku, a obecnie pracujący w Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie jako Asystent Generalny Młodzieży Franciszkańskiej.

Na początku nowego roku katechetycznego i formacyjnego jest to czas wspominania wakacyjnych rekolekcji, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim jest to umocnienie w obranym kierunku na cały rok.

Spotkanie rozpoczęły nieszpory w piątkowy wieczór. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu stwarzała okazję do skorzystania z sakramentu pojednania.

W sobotni poranek młodzi spotkali się na auli Wyższego Seminarium Duchownego, aby zaprezentować swoje grupy, w których odbywali wakacyjne rekolekcje oazowe. Prezentacja obejmowała 2 grupy rekolekcyjne Oazy Dzieci Bożych, 4 grupy Oazy Nowego Życia, Rekolekcje Studenckie, dwie serie Kursu Oazowego dla Animatorów, Dni Skupienia z bezdomnymi, Wschód słońca ze św. Franciszkiem oraz Sylwester po franciszkańsku. Po zakończonych prezentacjach i podaniu planów spotkań na bieżący rok formacyjny przez o. Stefana Rymarczyka, Moderatora FMO naszej Prowincji, głos zabrał o. Pedro. Asystent Generalny Młodzieży Franciszkańskiej powiedział do młodzieży m. in.:

Rodzina, która razem się modli, razem się trzyma. To, co Was trzyma razem, bo bycie rodziną Boga. Widząc Wasze prezentacje widziałem, że byliście razem choćby idąc wspólnie na adorację Najświętszego Sakramentu. Kiedy celebrujemy te momenty bycia razem, nie będziemy ze sobą podzieleni, ani nie będzie żadnej bariery między nami a Bogiem. To wymaga wiele zaangażowania i wiele odpowiedzialności od nas wszystkich: od moderatorów, animatorów i każdego członka wspólnoty. Ci, którzy nie należą do naszych wspólnot, patrząc na nas powinni móc zobaczyć, że jest coś szczególnego w tej naszej rodzinie, że faktycznie razem się spotykamy i razem się modlimy. Moje przesłanie jest bardzo proste: żebyście kontynuowali pójście razem za Chrystusem.

 

Sobotnie popołudnie wypełniła modlitwa na dróżkach. Drogę Krzyżową poprowadził o. Terencjan Krawiec z Warszawy. Podczas wieczornej Eucharystii celebrowanej przez naszego Ministra Prowincjalnego, o. Teofila Czarniaka oraz moderatorów wspólnot lokalnych, nastąpiło wręczenie krzyży animatorskich ośmiu animatorom z Alwerni, Leżajska, Przeworska i Łęczycy. Dzień zakończył koncert ewangelizacyjny w wykonaniu rapera Tau, który porwał serca młodych ludzi.

Ostatni dzień spotkania (niedziela) rozpoczęła jutrznia i Msza św., w czasie której homilię wygłosił o. Pedro. Kaznodzieja zauważył:

Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje nam jak miłosiernym jest nasz Ojciec wobec nas, grzeszników. Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Jednak my powinniśmy się odważyć spojrzeć w głębię naszego serca, abyśmy sobie uświadomili jak bardzo obraziliśmy Boga oraz naszych bliźnich. Samo to poznanie pomaga nam zrozumieć, że mimo naszych grzechów Bóg nigdy nie przestał nas kochać. Módlmy się, aby duch przebaczenia, pojednania, pokoju i braterskiej miłości przeważył w nas, w naszych wspólnotach i rodzinach.

 

Po Eucharystii młodzi pielgrzymi oddali się modlitwie uwielbienia na dziedzińcu Domu Pielgrzyma.

foto: BananStudio.pl
[/text]
[dima_slides_gallery img_size=”full” speed=”300″ lazyload=”ondemand” images=”9782,9794,9785,9788,9786,9789,9790,9791,9792,9783,9784″ id=”” class=”” style=”” centerpadding=”” items=”” slidestoscroll=”” items_phone=”” items_tablet=”” tutorials=””][/dima_slides_gallery]
[dima_embed_video id=”” class=”” style=””][/dima_embed_video]
[dima_embed_video id=”” class=”” style=””][/dima_embed_video]