Scroll Top
  • Home
  • News
  • Obrona doktoratu o. Kordiana Tarchały
Obrona doktoratu o. Kordiana Tarchały
Dziś (24 stycznia) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się obrona pracy doktorskiej o. Kordiana Tarchały OFM.
Praca pt. „Spór o rozumienie osoby ludzkiej: Husserl – Tischner” powstała na seminarium z filozofii człowieka pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jarosława Jagiełły. Recenzentami pracy byli:
prof. dr hab. Aleksander Bobko (Uniwersytet Rzeszowski),
dr hab. Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki).
Przewodniczącym komisji był o. dr Marek Urban CSSR.
W obronie wzięli udział: rodzina doktoranta (na czele z jego rodzeństwem, w tym bratem bliźniakiem), Kazimierz Tischner – najmłodszy brat ks. Józefa Tischnera oraz niemal 20 współbraci.
Zwieńczeniem obrony był pozytywny wynik głosowania komisji za skierowaniem wniosku do Rady Wydziału o nadanie o. Kordianowi tytułu doktora filozofii.
Serdecznie gratulujemy o. Kordianowi!

Polecamy