Scroll Top
Consolatio Populi Prevorscensis

[vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Ukazała się pierwsza publikacja poświęcona w całości dziejom cudownego obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. Praca zbiorowa Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku powstała pod redakcją historyka Szymona Wilka.

Zawiera ona jedenaście artykułów poświęconych m.in. teologicznemu sensowi koronacji, znaczeniu tytułu „Matka Boża Pocieszenia”, treściom ideowym przeworskiego obrazu, historii kultu w poszczególnych okresach historycznych, cudom i łaskom Przeworskiej Madonny oraz geograficznemu zasięgowi czci Jej oddawanej. Po każdym z rozdziałów umieszczone są streszczenia w języku włoskim. Uzupełnieniem bogatej treści merytorycznej są fotografie autorstwa Wojciecha Kapusty ilustrujące czterowiekowy kult oddawany Przeworskiej Pani Pocieszenia.

Premiera książki odbędzie się 24 lipca, o godz. 17:00 w Sali Narad Ratusza w Przeworsku (Rynek 1, I piętro). Uczestnicy wysłuchają ponadto interesujących prelekcji poświęconych przebiegowi uroczystości koronacyjnych organizowanych przez bernardynów w XVIII w. oraz przeworskiej księdze cudów z 1925 r. i jej autorowi o. Tadeuszowi Uklei. Zaprezentowany zostanie po raz pierwszy publicznie rękopis tego zbioru łasku doznanych za wstawiennictwem Przeworskiej Madonny.

Kościół OO. Bernardynów jest najważniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w regionie przeworskim. Barokowy obraz Przeworskiej Madonny czczony jest tu nieprzerwanie od 1613 r. Jeszcze w XVII w. obraz zaczął być określany mianem cudownego, a w XVIII w. pojawił się tytuł Matka Boża Pocieszenia. Do odnowienia kultu przyczynili się gwardianie z przełomu XIX/XX w.: o. Felicjan Fierek, o. Franciszek Woźny i o. Tadeusz Ukleja. Ten ostatni podjął w 1926 r. starania o ukoronowanie obrazu, które są finalizowane dopiero w obecnych czasach. Od 1962 r. obraz znajduje się w głównym ołtarzu bernardyńskiej świątyni. 8 września br. odbędzie się koronacja cudownego obrazu Przeworskiej Pani Pocieszenia.

Rozdziały merytoryczne w książce „Consolatio Populi Prevorscensis”:

 • Ks. Wacław Siwak: Koronacja wizerunku Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. Sens teologiczny
 • O. Benedykt Huculak OFM: Maryja Panna jako Pocieszycielka w świetle Objawienia
 • O. Erwin Ceklarz OFM: Cuda i łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia przed Jej obrazem w Przeworsku
 • O. Andrzej Obruśnik OFM: Treści teologiczne i ikonografia obrazu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia
 • O. Ezechiel Lasota OFM: Staropolskie koronacje wizerunków maryjnych w kościołach bernardyńskich
 • O. Aleksander Sitnik OFM: Kult maryjny w środowisku bernardynów przeworskich w XVII-XVIII wieku
 • Szymon Wilk: Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1772-1939
 • Małgorzata Wołoszyn: Kult Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku w latach 1939-2018
 • Leszek Kisiel: Geograficzny zasięg kultu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia. Wybrane aspekty
 • Szymon Wilk: Nie tylko Matka Boża Pocieszenia… Mniej znane wizerunki maryjne u przeworskich bernardynów
 • Wojciech Kapusta: Materiały ikonograficzne do dziejów kultu Przeworskiej Matki Bożej Pocieszenia

[/text][/vc_column][/vc_row]

Polecamy