Skip to main content
Konferencja Rodziny Franciszkańskiej, na czele z ministrami generalnymi wszystkich gałęzi franciszkańskich, ogłosiła obchody jubileuszy 800-lecia pięciu istotnych dla Zakonu Braci Mniejszych rocznic:
  • zatwierdzenia „Reguły św. Franciszka” (2023),
  • Bożego Narodzenia w Greccio (2023),
  • stygmatyzacji św. Franciszka (2024),
  • powstania „Pieśni słonecznej”(2025)
  • śmierci św. Franciszka (2026).

Będzie to „osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic”.

Opracowano wstępny zarys pogłębienia etapów obchodów osiemsetlecia, dla pogłębienia charyzmatu w naszych wspólnotach, ukierunkowania formacji w naszych prowincjach, kustodiach, wspólnotach FZŚ i innych jurysdykcjach.

Tekst zamieszczony poniżej może być pomocny na drodze przeżywania tych rocznic we wspólnocie franciszkańskiej. Zawiera on wytyczne do zorganizowania różnych obchodów rocznicowych na poziomie lokalnym; schemat, na którym można oprzeć nasze programy formacyjne; narzędzie pracy nad tematyką różnorodnych wymiarów rocznic, które składają się na to jedno osiemsetlecie 2023-2026, zwieńczone uroczystościami osiemsetlecia śmierci Serafickiego Ojca.

> Osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic 2023-2026