Skip to main content
Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
[Łk 2, 7]

Niech ta wzruszająca scena miłości Matki do Syna, towarzyszy nam w kontemplacji Bożej Miłości, okazanej słabemu człowiekowi w tajemnicy Wcielenia. Zasiadając przy wigilijnym stole nie zapomnijmy o tych wszystkich, którzy za naszą wschodnią granicą, przeżywać będą święta w chłodzie i ciemności. Polećmy ich Jezusowi, który najlepiej zna ludzkie cierpienie.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku!

o. Teofil Czarniak OFM
Minister Prowincjalny