Scroll Top
 • Home
 • News
 • Śp. Zuzanna – pracownik naszego Archiwum
Śp. Zuzanna – pracownik naszego Archiwum
Dnia 14 września br. o godz. 20.00 w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, w wieku 85 lat, zmarła Pani Zuzanna Kazanowska. Przez niemal 30 lat pracowała w Archiwum naszej Prowincji. Śp. Zuzanna Kazanowska (1938-2023), córka Andrzeja i Wiktorii z domu Ficek, urodziła się 5 marca 1938 r. w Krakowie, w rodzinie robotniczej. Ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej prowadzonej przez siostry klaryski. Po zamknięciu tej szkoły w 1949 r. przez ówczesne władze oświatowe, przeniosła się do bezwyznaniowej szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, którą ukończyła w 1952 r. Dalszą naukę kontynuowała w Księgarsko-Poligraficznym Technikum w Krakowie, które ukończyła w 1957 r. dyplomem księgarza-bibliotekarza. Studiowała kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Studia te ukończyła w 1980 r. Przez następne 25 lat pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie, a następnie w oddziale tegoż muzeum, w Bibliotece XX. Czartoryskich. Do pracy w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów została przyjęta przez dyrektora tejże instytucji o. Kajetana Grudzińskiego 1 czerwca 1982 r. Pracę kontynuowała do 2011 r. Wydała następujące opracowania:
 • Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 2, Kraków 2011,
 • Działalność społeczna OO. Bernardynów w XVII-XIX wieku, Kraków 1981, w: Zakony franciszkańskie w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, t. 3, Niepokalanów 1996;
 • Sanktuarium maryjne OO. Bernardynów w Rzeszowie, Kalwaria Zebrzydowska 1981,
 • Bazylika i klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku – przewodnik, Kalwaria Zebrzydowska 1984 (trzy wydania),
 • Dukla miejscem bł. Jana – informator, Warszawa 1994,
 • Sanktuarium maryjne w Skępem – informator, Kalwaria Zebrzydowska 1992,
 • Bernardyni krakowscy zmarli w XIX i XX wieku, Kalwaria Zebrzydowska 2003,
 • Kościół oo. Bernardynów w Krakowie – przewodnik, Kraków 2007,
 • kilka artykułów o bernardynach lwowskich, dukielskich i kalwaryjskich, zmarłych w XIX i XX w., opublikowanych w „Przeglądzie Kalwaryjskim”.
Od 2013 r. przebywała w Domu Opieki dla Osób Starszych w Krakowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Jak wspominają siostry albertynki, Pani Zuzanna była osobą bardzo skromną, rozmodloną, codziennie odmawiała różaniec, dużo czytała książek. Uroczystości pogrzebowe śp. Zuzanny odbędą się w najbliższą środę, tj. 20 września br. w naszym Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Brodach w następującym porządku:
 • o godz. 12.30 – Różaniec
 • o godz. 13.00 – Msza św. pogrzebowa i pochówek na cmentarzu w Brodach.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!
o. dr hab. Aleksander Sitnik OFM

Polecamy