Skip to main content
W dniach 13-15 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku miał miejsce Odpust Wniebowzięcia NMP.

W niedzielę 13 sierpnia po Mszy o godz. 15:30 rozpoczęliśmy Odpust Sierpniowy. Z bazyliki przeszliśmy do Domku Matki Bożej, gdzie odbyły się uroczyste Nieszpory pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca. Po Nieszporach wyruszyła procesja Zaśnięcia NMP. W czasie procesji słowo głosił do nas o. dr Anicet Gruszczyński z Łodzi. Orkiestra Dęta z Majdanu Sieniawskiego akompaniowała do pieśni śpiewanych przez licznie zebranych wiernych. Pierwszy dzień odpustowy zakończył się uroczystą Eucharystią o godz. 18:00 pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, który skierował do nas słowo.

W Uroczystość Wniebowzięcia Maryi (15 VIII) po Mszy św. o godz. 8:00 przeszliśmy pod kaplicę Grobku MB, skąd wyruszyła procesja Wniebowzięcia NMP. Tradycyjnie poprowadził ją ks. prał. Marek Cisek – dziekan i proboszcz leżajskiej Fary oraz o. Klaudiusz Baran – Kustosz sanktuarium. Rozważania w czasie procesji głosił do nas o. dr Anicet Gruszczyński. Tegoroczna procesja zebrała na leżajskiej Kalwarii mnóstwo wiernych, którzy modląc się wędrowali za Maryją Wniebowziętą. Naszej modlitwie towarzyszyła także Orkiestra Dęta z Majdanu Sieniawskiego.

Uroczystej sumie odpustowej przy ołtarzu polowym o godz. 11:00 przewodniczył bp Marian Buczek wraz z licznie zebranymi kapłanami z okolicznych dekanatów na czele z ks. prał. Markiem Ciskiem. Zebranych przywitał o. Klaudiusz Baran. Pomimo upalnej pogody do leżajskiego sanktuarium przybyło dziś wiele pielgrzymek z okolicznych miejscowości jak i pielgrzymi indywidualni. Na zakończenie odpustowej sumy bp Marian pobłogosławił zioła i wianki.

Dzięki łasce Bożej był to czas niezwykle bogaty w duchowe doświadczenia, a leżajskie sanktuarium przez kilka dni, od porannych wczesnych godzin, po późny wieczór wypełnione było modlącymi się pielgrzymami. Uroczystości odpustowe zakończyły się Nieszporami pod przewodnictwem o. Klaudiusza Barana. Ostatnim akcentem była procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu Rajskim.

Na tym miejscu pragniemy podziękować naprawdę wszystkim, bez których tegoroczne uroczystości by się nie odbyły. Dziękujemy wszystkim duchownym, ojcom i braciom, na czele z księżmi biskupami Ignacym i Marianem, ks. dziekanem Markiem i ks. prałatem Kryspinem. Dziękujemy siostrom zakonnym, asyście procesyjnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, panom organistom, Orkiestrze Dętej z Majdanu Sieniawskiego, państwu Dąbkom za piękne dekoracje – rośliny i kwiaty. Dziękujemy wszystkim pracownikom klasztoru i wolontariuszom Franciszkańskiego Ośrodka Kultury i wszystkim pracującym ofiarnie przy naszym sanktuarium. Dziękujemy drogim panom wcielającym się w postaci 12 Apostołów. Dziękujemy przede wszystkim Wam drodzy parafianie i kochani pielgrzymi z najróżniejszych stron naszego regionu, za waszą wiarę, nadzieję i miłość do tego miejsca. Wierzymy, że wspólnie piszemy kolejne piękne strony historii tego wyjątkowego miejsca.

o. Rufin Kyc OFM