Ustanowieni do pełnienia posług


Poniedziałkowy wieczór (1 kwietnia) stał się dla naszych braci kleryków krokiem naprzód w kierunku do kapłaństwa. Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak, udzielił posług dziesięciu współbraciom: czterech braci z III roku studiów przyjęło posługę lektoratu, natomiast sześciu braci z IV roku WSD stało się akolitami. Wśród nich dwóch braci pochodzi z Prowincji św. Michała na Ukrainie.

Posługi to dawniejsze „święcenia mniejsze”. Jest to powierzenie zadania proklamacji słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym (lektor) oraz pomocy duchownym w sprawowaniu liturgii przy ołtarzu, łącznie z pomocą w rozdzielaniu Komunii św. (akolita). Do ważności sakramentu święceń wymaga się pełnienia posługi lektora przynajmniej przez pół roku oraz posługi akolity – przez taki sam okres czasu.

W słowie skierowanym do braci, przewodniczący liturgii o. Teofil powiedział:

Gromadzimy się wokół braci, którzy czynią kolejny krok w drodze do kapłaństwa. Czynimy to w rodzinnej atmosferze, gdyż dla św. Franciszka wspólnota była bardzo ważna. Posługi, które dzisiaj przyjmiecie są więc świętem dla każdego z nas. (…)

Drodzy Bracia, dla lepszego przygotowania się do kapłaństwa – abyście w przyszłości byli tymi, którzy rozumieją co płynie z ambony i co dzieje się na ołtarzu – postarajcie się przez ten rok skupić się na tym, kim się dzisiaj stajecie.

 

Nowym akolitom i lektorom gratulujemy i życzymy zaangażowania w przyjęte posługi na tyle, aby odkryli w nich działanie Bożej Miłości.