Scroll Top
Spotkanie UFME w Medjugorie

W Medjugorie w dniach 27 lutego – 3 marca odbywa się po raz piętnasty zgromadzenie ogólne Unii Braci Mniejszych Europy (UFME – Unio Fratrum Minorum Europae). W spotkaniu uczestniczy około 50 prowincjałów i kustoszy z całej Europy oraz Zarząd Generalny, na czele z Ministrem Generalnym, o. Massimo Fusarelli’m.

Temat spotkania określony jest w zdaniu: „Przyszłość UFME – gdzie zaczynaliśmy, gdzie jesteśmy dzisiaj, kim chcemy być”. Naszą zakonną prowincję reprezentuje Prowincjał, o. Teofil Czarniak.

We wtorek 28 lutego, w czasie Eucharystii, bp Sabino Iannuzzi (były przewodniczący UFME, franciszkański biskup Diecezji Castellaneta we Włoszech) stwierdził w homilii:

Z pewnością żyjemy owocami sekularyzacji w pewnych segmentach dechrystianizacji w świecie zachodnim. Nadal odczuwamy skutki pandemii, która tak długo uniemożliwiała nam prowadzenie zwykłych działań ewangelizacyjnych. Wciąż jesteśmy świadkami owoców konfliktu na Ukrainie, który po raz kolejny przyniósł Europie śmierć, cierpienie i podziały. Dlatego z tego miejsca wznosimy wołanie o pokój i zaprzestanie użycia broni.

Dzisiejsza liturgia przypomina nam, że Słowo Pana nie działa w nas bezowocnie i dlatego zawsze musimy się z nim sprzymierzać. Ono jest jedyną gwarancją naszej owocnej pracy, prawdziwie skutecznej misji. Co więcej, prorok Izajasz zachęca nas, byśmy antycypowali życzenia Pana, byśmy bardziej wsłuchiwali się w Jego życzenia w modlitwie, w wezwaniach: „niech się stanie wola Twoja”! Abyśmy słuchali go bardziej niż naszych lęków i wysiłków, ponieważ Bóg spełnia to, czego sam chce i uwalnia nas od wszelkich zmartwień.

Natomiast w środę 1 marca wieczornej Mszy św. przewodniczył Minister Generalny, o. Massimo Fusarelli. W skierowanym do zgromadzonych słowie zauważył:

Jesteśmy na drodze nieustannej przemiany. Musimy być „Kościołem, który zawsze się odnawia” („ecclesia semper reformanda”). Jeśli konieczna jest reforma, zmiana formy, np. niektórych struktur instytucjonalnych, musi być poprzedzona i następująca po rewitalizacji tego, co napędza całe ciało Kościoła i Zakonu, czyli duchowości braterskiej. Nie można skupiać się tylko na poszczególnych członkach i zaniedbywać troskę o to, co je łączy i napełnia „Duchem i życiem”.

Oczywiście, bracia i siostry, wydaje nam się, że zrobiliśmy wiele, ale zostaliśmy z pustymi rękami. We wszystkich burzach i kryzysach Jezus mówi nam: „Czemu się boicie? Czy nie macie wiary?” Wiara jest odważną drogą przemiany (metanoia) Kościoła i świata, jest wspólną drogą (sýnodos) dzisiaj z tak wieloma innymi mężczyznami i kobietami dobrej woli, także w Europie. Jest to podróż od strachu, który nas blokuje, do metanoi – nawrócenia do nowego spojrzenia, zdolnego do rozeznania przyszłości.

Bracia, niech to europejskie spotkanie, modlitwa i wspólne poszukiwanie dodadzą nam otuchy na tej drodze, niech zachęci nas doskonałą radością Franciszka, który dał nam regułę życia, abyśmy pozostali „pielgrzymami i obcymi na tym świecie” i umieli rozpoznać Wcielenie Boga w tym czasie.

W czwartek 2 marca, w trakcie przedpołudniowych obrad, dokonano wyboru nowego zarządu UFME. Dotychczasowy zarząd UFME, na czele z przewodniczącym, o. Miljenko Šteko, kończy swoją kadencję. Na przewodniczącego UFME został wybrany polski Prowincjał, o. Alard Maliszewski z Prowincji św. Jadwigi, przewodniczący Konferencji Północnosłowiańskiej. Wiceprzewodniczącym został o. Mario Chiarello z Konferencji Włoskiej Zakonu.

Polecamy