Bóg mój i wszystko moje…


Kiedy zakomunikowałem rodzicom chęć wstąpienia do Zakonu, zatroskana mama „wytoczyła” serię argumentów, niekoniecznie wspierających tę decyzję. Jeden z nich brzmiał mniej więcej: „Synu, ty tak lubisz podróżować... Pójdziesz do tego Zakonu, zamkną cię w klasztorze, i co tam będziesz robił?” Rzeczywiście lubię podróżować... ale miałem wewnętrzne przekonanie, że istnieją na świecie rzeczy ważniejsze niż...

Dzień życia konsekrowanego


Życie konsekrowane, czyli „poświęcone Bogu”. Przez wiele wieków na myśl o życiu zakonnym swego dziecka wielu rodziców wyrywało sobie włosy. Uznawano, że zamknięcie w klasztorze za klauzurą jest wyrokiem – stratą na rzecz przyszłego życia, ale jednak stratą. Tak też pewnie odbieramy sens oddania czegoś, poświęcenia… jako straty. Zapominamy o tym, że to oddanie...

Imieniny Generała Zakonu


Święto Świętych Archaniołów jest zarazem świętem patronalnym Generała naszego Zakonu, o. Michaela Perry. Nasz Prowincjał, o. Teofil, wybrał się w tym dniu do Kurii Generalnej w Rzymie, aby uczcić solenizanta. Złożył mu życzenia w imieniu własnym, Definitorium i wszystkich braci w Prowincji. Wspólna koncelebra Mszy świętej o godzinie 11:30 pod przewodnictwem solenizanta zjednoczyła wszystkich...

Święto Prowincji


swieto prowincji
W dniach 25-26 maja nasza Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP (oo. Bernardyni) przeżywała w Kalwarii swoje święto.Ojcowie i bracia licznie przybyli do Sanktuarium z niemal wszystkich naszych klasztorów w Polsce. Wspólna modlitwa, tworzenie wspólnoty przy stole i ołtarzu oraz niekończące się rozmowy – to wszystko  i świętowania jubileuszy kapłańskich następujących Braci:60-lecie kapłaństwa: o. Mariusza...