Skip to main content
[text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]14 czerwca w kalwaryjskiej bazylice dwóch diakonów – br. Daniel Kęska OFM i br. Polikarp Chudy OFM przyjęli święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Krakowskiego Abpa Marka Jędraszewskiego.

Czy jesteś gotów wejść w samą istotę Eucharystii, która jest jednocześnie dziękczynieniem, ale i ofiarą. Ofiarą aż do końca. Czy jesteś gotów wejść w tę ofiarę tak jak Chrystus ustanawiając Eucharystię w Wieczerniku, zapowiadał Jej spełnienie na krzyżu w Wielki Piątek? Czy jesteś gotów? Pytał podczas homilii arcybiskup.

Przyjmij dary Ludu Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża. Do tego jesteście powołani. Do tego wzywa was Chrystus.- przekonywał cytując formularz święceń.

Następnie przywołał postaci świętych, których życie potwierdza możliwość dochowania wierności obranej drodze i Bogu. Wśród wspomnianych postaci znalazł się św. Franciszek – zakonodawca Braci Mniejszych, bł. Michał Kozal – patron dnia oraz Najświętsza Maryja Panna – tak bardzo głęboko związana z tym świętym miejscem. Rozważała słowa Chrystusa i słowa związane z Chrystusem. Przechowywała je w swoim sercu. To był pokarm Jej ducha, z którego to pokarmu wyrosła Jej cudowna postawa cichego, męczeńskiego świadectwa pod krzyżem Jej Syna.  – mówił arcybiskup.

Metropolita Krakowski stwierdził, że postaci te nie tylko są wzorem dla wyświęcanych kapłanów, ale przede wszystkim wsparciem już w niebie, aby w posłudze Słowa każdy ich czyn potwierdzał światu to, co będą głosić.

Po zakończonej Eucharystii neoprezbiterzy wraz z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim udali się do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej i przed Jej cudownym obrazem powierzyli siebie i swoje kapłańskie posługiwanie.

Nowowyświęceni bracia zostali skierowani do posługi w następujących klasztorach:

  • o. Polikarp – Radecznica
  • o. Daniel – Zakopane

Życzymy im wielu łask do podjęcia nowych zadań.[/text]

[image img_size=”full” lightbox=”” width=”” delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” is_gallert_item=”” src=”7486″ alt=”” href=”” title=”” popup_content=”” id=”” class=”” style=”” tutorials=””]