Scroll Top
  • Home
  • News
  • Rozpoczęcie Kapituły Namiotów
Rozpoczęcie Kapituły Namiotów
Dnia 23 maja 2024 r. popołudniową Eucharystią w bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się Kapituła Namiotów. Przyświeca jej hasło: „Charyzmat – komunia – misja”. Potrwa ona do najbliższej soboty 25 maja.

Mszy św. inaugurującej spotkanie przewodniczył Minister Prowincjalny, który jednocześnie jest prezesem Kapituły – o. Egidiusz Włodarczyk. Uczestnikami zgromadzenia są bracia odpowiedzialni za poszczególne sekretariaty, przedstawiciele klasztorów w Polsce i za granicą, przedstawicielki żeńskich zgromadzeń zakonnych, żyjących charyzmatem franciszkańskim (czyli sióstr antonianek, bernardynek i serafitek) oraz delegaci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Łącznie jest to grupa ponad 50 osób.

W wygłoszonym do zebranych słowie o. Egidiusz zauważył:

Spotykamy się tutaj, na kalwaryjskim wzgórzu, nie po to, by pouczać się wzajemnie, wołać do siebie wzajemnie: „Poznajcie Pana!”, ale po to, aby wzajemnie się ubogacić. Ta wymiana doświadczeń, spojrzenie w siebie, spojrzenie na to, jak wygląda nasze życie, ma nam pomóc z nadzieją spojrzeć przed siebie. Można powiedzieć, że to nasze spotkanie, które dzisiaj rozpoczynamy, opiera się na trzech kolumnach: być, rozmawiać i szukać.

Następnie Ojciec Prowincjał przywołał wydarzenie przemienienia Chrystusa na górze Tabor i propozycję Piotra, aby postawić trzy namioty:

Dzisiaj ta sytuacja w pewnym sensie się powtarza. Ale tym razem Pan pozwala nam rozbić namioty – dla Niego, dla św. Franciszka, dla nas braci mniejszych, dla sióstr żyjących duchowością św. Franciszka oraz dla braci i sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Pozwala nam być razem na tym wzniesieniu, byśmy oderwali się na chwilę od codziennych spraw i mogli wpatrywać się w Niego, z Nim rozmawiać, byśmy Jego oczami spojrzeli na nasze życie, na komunię, misję i charyzmat. (…) Jesteśmy tutaj, aby szukać, aby sięgać do tego, co piękne do początku historii naszej franciszkańskiej rodziny, do franciszkańskiej mądrości, którą bracia i siostry czerpali od Boga, do zapału i gorliwości tych, którzy byli przed nami.

Po odśpiewanych Nieszporach konferencję do zgromadzonych wygłosił ks. prof. dr hab. Robert Woźniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest on prelegentem Kapituły, który do zebranych będzie często kierował słowo. Dziś w wygłoszonej konferencji nt. charyzmatu podkreślił m.in.:

Charyzmat ratowania Kościoła jaki otrzymał św. Franciszek od Chrystusa ukrzyżowanego nie stracił nic ze swojej aktualności. Jak nigdy dotąd jesteście potrzebni Kościołowi jako franciszkanie. Szukajcie w tym, co jest waszym własnym charyzmatem. Odkrywajcie go! Charyzmat to dar darmo dany. My tu nic nie możemy innego robić, jak go przyjąć. Odnowa charyzmatu polega przede wszystkim na powrocie do Jezusa.

Polecamy