Skip to main content

Tradycyjne już rekolekcje wakacyjne Oazy Dzieci Bożych i Oazy Nowego Życia nie mogły w tym roku się odbyć ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Moderator Prowincjalny Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, o. Stefan Rymarczyk, po szerokich konsultacjach zdecydował o wprowadzeniu alternatywnego rozwiązania.

Metodą on-line zorganizowane zostały trzy turnusy Zdalnych Rekolekcji Franciszkańskich na poziomie formacyjnym Oazy Nowego Życia (stopnie 1-3). Nie odbyły się jedynie rekolekcje Oazy Dzieci Bożych, ani w formie zdalnej, ani w tradycyjnej.

Rekolekcje odbyły się w jednym terminie: 14-18 lipca, a poprowadzili je następujący moderatorzy:

  • stopień pierwszy – o. Martynian Czechowski w Łęczycy,
  • stopień drugi – o. Stefan Rymarczyk w Łodzi,
  • stopień trzeci – o. Maksymin Ferenc i o. Alojzy Garbarz w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uczestniczyło w nich łącznie niemal 80 uczestników i około 30 animatorów. Ci ostatni obecni byli fizycznie przy moderatorach danych rekolekcji. Ponadto o. Terencjan Krawiec przeprowadził w Leżajsku 5-dniowe rekolekcje dla animatorów, którzy nie byli zapisani na wymienione wyżej stopnie ONŻ.

W trakcie zdalnych rekolekcji możliwa była do przekazania jedynie treść danego stopnia formacji. Odbywały się więc transmisje na żywo, w trakcie których głoszone były konferencje duchowe, odbywały się spotkania ze słowem Bożym i spotkania animatorów z grupami uczestników. Każdy zapisany na rekolekcje otrzymywał również rozmaite materiały pomocnicze w formie wideo lub prezentacji. Za pośrednictwem Internetu nie da się natomiast przekazać przeżyć czy więzi wspólnoty. Dlatego też wszyscy byli zachęcani do udziału w Eucharystii i sakramencie pojednania w swojej parafii.

[dima_slides_gallery img_size=”full” speed=”300″ lazyload=”ondemand” images=”11299,11297,11298,11300,11301,11302,11303,11304,11305,11306,11307,11308″ id=”” class=”” style=”” centerpadding=”” items=”” slidestoscroll=”” items_phone=”” items_tablet=”” tutorials=””][/dima_slides_gallery]