Skip to main content
W Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 9 lutego 2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Bogusława Zabłockiego OFM, którym przewodniczył bp Jan Szkodoń, emerytowany biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

Na początku liturgii wszystkich zebranych w sanktuarium przywitał o. Gracjan Kubica OFM, kustosz. Przedstawił także życiorys Zmarłego. Homilię wygłosił o. Władysław Waśko OFM. Przedstawiając związki śp. ojca Bogusława z kalwaryjskim sanktuarium, mówił:

Kalwaryjski dzwon słyszany był w okolicznych miejscowościach i wzywał do wyruszenia w drogę, do podniesienia głowy, by spojrzeć w górę, by się odważyć wyruszyć w drogę. W tym głosie drżało delikatne zaproszenie i tajemnicze wołanie.

Następnie przypomniał, że miejscem realizacji powołania kapłańskiego przez o. Bogusława, była bernardyńska wspólnota. Stwierdził, że „kapłaństwo jest tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga, który powołuje, oraz wolności człowieka, który odpowiada na to powołanie”.

Wyszedł z kalwaryjskiej góry, by zejść na doliny, by wypełnić to, co tu otrzymał i do czego się zobowiązał – mówił zakonnik i stwierdził, że „kapłaństwo to droga wyjścia naprzeciw miłości Chrystusa, która nas sama niesie”, a następnie zwrócił się do Zmarłego:

Ojcze Bogusławie – tak oficjalnie, ale i po bratersku – Boguś! Zanim zamkniesz swój czas, my zgromadzeni w tej bazylice, razem z Tobą raz jeszcze wyznajemy: Wierzę w Boga, wierzę w Kościół święty, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne – i zakończył słowami: „niech Twoja miłość stanie się wieczną Miłością”.

Na zakończenie ceremonii Ojciec Prowincjał podziękował wszystkim za udział w pogrzebie i przytoczył słowa śp. o. Bogusława, który przed śmiercią mówił, że chciałby wyzdrowieć, bo jeszcze chce służyć Prowincji.

Ojciec Bogusław Zabłocki OFM urodził się 26 stycznia 1950 r. w Bysinie k. Myślenic. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 11 września 1966 r. Pierwszą profesję złożył 12 września 1967 r., zaś profesję uroczystą 30 września 1973 r. Święcenia kapłańskie przyjął 14 września 1975 r. Podejmował obowiązki katechety, spowiednika i kaznodziei, Referenta ds. powołań, Referenta ds. misji, gwardiana, wikarego, asystenta regionalnego Regionu Przemyskiego FZŚ. Był również Definitorem Prowincji. Ostatnie lata spędził w klasztorze bernardynów w Częstochowie, gdzie posługiwał jako kapelan szpitala, kapelan Aresztu Śledczego, diecezjalny Referent ds. Duszpasterstwa Więźniów w Archidiecezji Częstochowskiej.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium