Skip to main content
Od połowy września 2021 r. w naszym parafialnym kościele pw. św. Brata Alberta w Lublinie trwają prace przy budowie nowych organów.

Prace podzielone są na kilka etapów. Pierwszy etap budowy organów obejmuje skonstruowanie drewnianego prospektu organowego z piszczałkami frontowymi. Po rozstawianiu i umocowaniu na chórze kościoła metalowej konstrukcji pod powstające organy, wykonano drewnianą szafę organową. Zamontowana została również część piszczałek. Dalsze etapy planowane są na kolejne lata.

Ekipa stolarska na czele z Panem Janem i Panem Waldemarem wykonała konstrukcję nośną i szafę organową. Pan Wiesław zadbał o piszczałki. Organomistrz, Pan Grzegorz, zatroszczył się, aby organy zostały precyzyjnie wykonane, zgodnie z projektem opracowanym przez o. Juliana Śmierciaka. Prace zaplanowane na ten rok przy budowie organów dobiegają końca.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to dzieło.

Szczególne podziękowania ślemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyjęty i realizowany projekt w ramach programu pt. Infrastruktura Kultury 2021 – Nowe oblicze artystyczne Klasztoru OO. Bernardynów w Lublinie. Tenże program obejmuje dwa zadania: budowę organów w kościele oraz budowę drogi dojazdowej, chodników i parkingu przy świątyni. Otrzymaliśmy na te cele dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 400 tys. zł.  Wkład własny klasztoru w kwocie 111 tys. zł w znacznej mierze pokryło klasztorne Studio Nagrań Fanfara (100 tys. zł). Natomiast pozostała część pochodziła z ofiar parafian – rozprowadzane „Cegiełki” oraz sprzedaż domowych wypieków parafian w przykościelnej cukierni „Boża Apteka” (dotychczas 16 tys. zł). Bardzo dziękujemy też cichym dobrodziejom wspierającym realizowany projekt.

Całkowity koszt budowy organów wyniesie docelowo ponad milion zł. Serdecznie prosimy naszych parafian i przyjaciół klasztoru o dalsze wsparcie tej wielkiej dla nas inwestycji. Pomóc można poprzez przelew na konto parafialne:  54 1240 2500 1111 0000 3777 3537 – z dopiskiem: „Na organy”.

o. Sebastian Feret OFM
proboszcz parafii i gwardian klasztoru