Scroll Top
  • Home
  • News
  • Odpust z okazji 800-lecia Greccio
Odpust z okazji 800-lecia Greccio
800 lat temu (w 1223 r.) św. Franciszek z Asyżu stworzył pierwszą żywą szopkę w małej górskiej wiosce Greccio w środkowych Włoszech. To wydarzenie zapoczątkowało tradycję budowania szopek i organizowania jasełek.
W związku z tym jubileuszem, Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu dla wszystkich, którzy w dniach od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. nawiedzą kościół franciszkański i zatrzymują się na modlitwie przed umieszczonymi tam żłóbkami. Poza nawiedzeniem i modlitwą należy spełnić zwykłe warunki odpustu: wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Chorzy lub fizycznie niezdolni do przybycia do świątyni, mogą również skorzystać z daru odpustu zupełnego ofiarując Panu swoje cierpienia lub wypełniając pobożne praktyki. Zgłębiając jeszcze bardziej tajemnicę wcielenia, duchowo odnawiajmy się przy żłóbku Chrystusa.

Polecamy