Scroll Top
Nowy Generał Zakonu

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Kapituła Generalna dnia 13 lipca 2021 r. w Rzymie wybrała na Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Massimo Fusarellego.

Serdecznie gratulujemy!

O. Massimo Fusarelli OFM

Urodził się w Rzymie 30 marca 1963 r. Uczęszczał do liceum klasycznego, uzyskując świadectwo dojrzałości w 1982 r. Braci Mniejszych poznał w Parafii św. Franciszka w Tivoli, dojrzewając do wyboru życia zakonnego. Nowicjat rozpoczął dnia 28 lipca 1982 r. Pierwszą profesję złożył 30 lipca 1983 r. Po nowicjacie studiował filozofię i teologię w ówczesnym Papieskim Ateneum Antonianum, uzyskując tytuł bakalaureatu z teologii w 1988 r. W tym samym roku decyzją przełożonych rozpoczął studia licencjackie. Śluby wieczyste złożył 8 stycznia 1989 r., natomiast święcenia kapłańskie otrzymał w kościele pw. św. Franciszka w Tivoli dnia 30 września 1989 r. Doktorat z teologii patrystycznej uzyskał w 1992 r. na Instytucie Papieskim Patristico Augustinianum. Wykładał teologię patrystyczną w Instytucie Nauk Religijnych ówczesnego Papieskiego Ateneum Antonianum w latach 1991-1996.

Od 1990 do 1999 r. był animatorem duszpasterstwa powołań i młodzieży w Lazio, a w latach 1996-1999 r. był krajowym koordynatorem duszpasterstwa powołań. Był członkiem Rady Kapłańskiej najpierw diecezji Sabina, a następnie diecezji rzymskiej. Poświęcił się posłudze formowania osób konsekrowanych poprzez głoszenie rekolekcji.

W latach 1999-2003 był formatorem profesów czasowych, Definitorem Prowincjalnym i Prowincjalnym Moderatorem Formacji Ciągłej. W latach 2003-2009 pełnił urząd Sekretarza ds. Formacji i Studiów Zakonu Braci Mniejszych w Kurii Generalnej. Następnie był Moderatorem Formacji Ciągłej (2009-2011) i Sekretarzem ds. Formacji i Studiów (2011-2014) w swojej prowincji. W 2013 r. został wyznaczony przez Ministra Generalnego na Delegata i Wizytatora Generalnego do przeprowadzenia procesu zjednoczenia sześciu prowincji Zakonu Braci Mniejszych północnych Włoch. Od września 2017 był gwardianem i proboszczem Parafii św. Franciszka a Ripa w Rzymie, odpowiedzialnym za projekt troski o ubogich. Na Kapitule Prowincjalnej dnia 2 lipca 2020 r. został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Bonawentury (Abruzja-Lacjum), a kilka miesięcy później został wybrany prezesem Konferencji włoskiej Zakonu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”13421″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row]

Polecamy