Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Tytus Fułat OFM

Delegat przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną lub zakonną należącą do naszej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych oraz przez inne osoby zaangażowane w prowadzoną przez nas aktywność wychowawczą, edukacyjną i duszpasterską.

Telefon
(12) 422-16-50
Adres
ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765, 31-069 Kraków
Adres e-mail
otytus@kalwaria.eu