Skip to main content

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Tytus Fułat OFM

Delegat

Delegat przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną lub zakonną należącą do naszej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych oraz przez inne osoby zaangażowane w prowadzoną przez nas aktywność wychowawczą, edukacyjną i duszpasterską.

Kontakt
Adres

ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765

31-069 Kraków