Scroll Top
  • Home
  • News
  • Kongres Braci Niekapłanów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kongres Braci Niekapłanów w Kalwarii Zebrzydowskiej
W dniach 11-14 marca w Kalwarii Zebrzydowskiej miał miejsce Kongres Braci Niekapłanów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Spotkanie jest pewnym etapem w przygotowaniach do Kapituły Namiotów Braci w Asyżu w roku 2025.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 franciszkańskich braci zakonnych z pięciu polskich prowincji oraz bracia z Czech i ze Słowacji.

Porannej Mszy św. w drugim dniu spotkania przewodniczył i homilię wygłosił prezes Konferencji, o. Alard Maliszewski z Prowincji św. Jadwigi. Wraz z nim koncelebrowali polscy prowincjałowie oraz przewodniczący Sekretariatu ds. Formacji i Studiów, o. Samuel Cegłowski – odpowiedzialny za organizację spotkania.

Konferencje w tym dniu wygłosili: br. Robert Kozielski OFMConv., który dzielił się swoim doświadczeniem radości w życiu brata zakonnego oraz o. dr Alojzy Warot OFM z Prowincji Matki Bożej Anielskiej, który poruszył temat braterstwa w zakonie.

W trzeci dzień szczególnym gościem spotkania był Minister Generalny Zakonu, o. Massimo Fusarelli OFM, który przybył wraz z Definitorem Generalnym, o. Konradem Cholewą OFM. Ojciec Generał przewodniczył porannej Eucharystii i wygłosił do zgromadzonych homilię.

Zawsze jest czas łaskawości, dzień zbawienia dla świata. Prorok Izajasz ogłasza to Izraelowi po gorzkim czasie wygania. To nie chodzi tylko o powrót do poprzedniego stanu, ale o nowe stworzenie, jak słyszeliśmy: Uczyniłem Cię na nowo, dałem Ci powstać z ziemi – mówił na początku homilii o. Massimo.

Zwrócił uwagę, że obrazy biblijne odnoszą się do nowego stworzenia i w tym właśnie Lud Boży doświadcza miłosierdzia i czułości swojego Pana. Przypomniał również, że stworzenie jest wypełnione przez Boga siłą miłości i życia, jaką jest Duch Pański.

Działanie Pańskie jest ciche, ale mocne. Dyskretne, ale skuteczne. Jeśli krzyk możnych i pysznych wydaje się decydować o losach ludzkości, to my w wierze wiemy, że wszystko spoczywa w Opatrzności Ojca – dalej Generał Zakonu zachęcał do odczytywania działania Ducha Pańskiego poprzez trwanie w kontemplacji, bo ona pozwala patrzeć na rzeczywistość z perspektywy Boga.

Tak, jak prorok zachęcał, by odczytywać w losach obecnych i przeszłych działanie Ducha Pańskiego, tak my potrzebujemy spojrzenia kontemplacyjnego na rzeczywistość – mówił.

Przypomniał dalej, że w każdej rzeczywistości, w każdej łzie, nadziei, w każdej wojnie, cierpieniu, jesteśmy pociągani przez życiową moc, która jest ostatecznym słowem Boga. Ojciec Massiomo przywołał przykład św. Franciszka, który rozpoznał w kosmicznym uwielbieniu obecność i działanie Ducha Pańskiego. Biedaczyna z Asyżu w swoim życiu dziękuje Bogu za siebie i z wdzięcznością nieskończoną wzywa też wszystkie stworzenia, by uwielbiały Boga.

Tylko ten, który uczy się dziękować, przyjmuje wszystko, jako dar. Nasze życie braci mniejszych jest właśnie tą pieśnią uwielbienia jako dziękczynienie składane Bogu. Prośmy Pana przez wstawiennictwo NMP abyśmy byli ubogaceni tym duchem, abyśmy potrafili odpowiedzieć z radością na dar naszego powołania.

Tego dnia bracia pracowali również w grupach, z czego rodziły się dyskusje. Po południu konferencję wygłosił o. dr Syrach Janicki OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP na temat życia sakramentalnego brata mniejszego.

Polecamy