Skip to main content

W dniach 3-18 lipca 2021 r. w Rzymie odbędzie się Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych, na której wybrany zostanie Generał Zakonu. Tematem przewodnim spotkania będą słowa: Odnawiając naszą wizję, by objąć naszą przyszłość (Renewing Our Vision, Embracing Our Future).

118 braci kapitulnych to w większości prowincjałowie i kustosze poszczególnych jednostek Zakonu z całego świata. Zgromadzą się oni w Międzynarodowym Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi, które znajduje się w połowie drogi pomiędzy lotniskiem Fiumicino, a historycznym centrum Rzymu. Naszą Prowincję będzie reprezentował o. Teofil Czarniak.

Módlmy się za naszych braci kapitulnych i cały nasz Zakon, abyśmy mogli radośnie odpowiedzieć na wezwanie Listu do Efezjan: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5, 14).

Dlaczego „kapituła”?

Termin „kapituła” wywodzi się z tradycji zakonu benedyktynów. Od VIII wieku mnisi zbierali się, aby wysłuchać odczytania jednego rozdziału (capitulum) Reguły św. Benedykta. Stopniowo samo spotkanie zaczęło być nazywane „kapitałą”, a sala, w której się spotykali – „kapitularzem”. W klasztorach istniały kapitały dwojakiego rodzaju: pierwsza dotyczyła konsultacji – opat poprosił wspólnotę o poradę w jakiejś sprawie. Drugi rodzaj kapituły dotyczył formacji duchowej – opat komentował fragmenty Reguły zakonnej.

Sam termin „kapituła generalna” powstał u cystersów w 1195 r. Wszyscy opaci spotykali się co roku w Cîteaux (Francja). W listopadzie 1215 na IV Soborze Laterańskim, w którym uczestniczył św. Franciszek, postanowiono, że wszystkie zakony są zobowiązane do zwoływania kapituł, aby dzięki tym spotkaniom podejmować reformę życia zakonnego. Już w 1217 r. na kapitule w Asyżu spotkało się 3 tys. braci. Wówczas postanowiono podzielić Zakon na prowincje, z powodu stale rosnącej ilości naśladowców św. Franciszka. Od kapituły w 1221 r. uczestniczą w niej już tylko reprezentanci poszczególnych prowincji. To dzięki kapitułom generalnym przez wieki formował się kształt Zakonu Braci Mniejszych.

Zgodnie z zaleceniem Zakonodawcy przy wyborze ministra generalnego jest obecny zawsze tzw. „kardynał protektor” (opiekun), wyznaczony przez Stolicę Apostolską. Dnia 8 czerwca 2021 r. Papież Franciszek mianował kard. João Braz de Aviz z Brazylii (prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego), delegatem do przewodniczenia wyborom ministra generalnego dnia 13 lipca br. Od tego momentu kard. João Braz de Aviz jest protektorem Zakonu.

Zgodnie z naszym ustawodawstwem kapituły prowincjalne i generalne powiązane z wyborem zarządu odbywają się co 6 lat. Ostatnia kapituła generalna naszego Zakonu, na której Generałem został wybrany o. Michael Perry (USA) odbyła się 21 maja 2015 r. w Asyżu. O. Michael jest 120. następcą św. Franciszka z Asyżu. Do tego momentu pełni obowiązki Ministra Generalnego już 8 lat – w 2013 r. został wybrany na tan urząd po nominacji dotychczasowego Generała, o. José Rodríguez Carballo, na arcybiskupa i sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Więcej informacji o obecnej Kapitule Generalnej można odnaleźć na stronie: ofmcapgen2021.org

Zachęcamy do odwiedzenia kanału na YouTube Capitolo Generale OFM 2021 oraz strony na facebook’u Ordo Fratrum Minorum