Skip to main content
Dziś w Leżajsku miało miejsce historyczne wydarzenie dla życia zakonnego trzech franciszkańskich prowincji zakonnych.
Decyzją Zarządów trzech prowincji Zakonu Braci Mniejszych: Prowincji Niepokalanego poczęcia NMP (na czele z Prowincjałem o. Teofilem Czarniakiem, Prowincji św. Jadwigi (na czele z Prowincjałem o. Alardem Maliszewskim) oraz Prowincji św. Franciszka z Asyżu (reprezentowanej przez Prowincjała o. Leonarda Bieleckiego), powołano do życia wspólny, interprowincjalny nowicjat w Leżajsku. Magistrem i wychowawcą braci nowicjuszy został o. Rufin Kyc.
Obrzęd rozpoczęcia nowicjatu odbył się w południe, a liturgii kanonicznego rozpoczęcia nowicjatu przewodniczył o. Teofil Czarniak.
Nowicjat rozpoczęło trzech braci – jeden z nich po kilku miesiącach opuścił zakon. Pozostali bracia to:
  • br. Edward Krzysztof Wojciechowski,
  • br. Józef Sebastian Warczak.
Bracia zostali zapisani do Księgi Nowicjatu, a tym samym rozpoczęli swój roczny czas próby w Zakonie Braci Mniejszych.
Ojciec Generał Zakonu Braci Mniejszych, Massimo Fusarelli, napisał list do Współbraci trzech zakonnych prowincji, w którym wyraził swoją radość z rozpoczęcia tej współpracy:
Z radością i uznaniem przyjmuję decyzję o podjęciu współpracy przez trzy polskie prowincje franciszkańskie: Prowincję Niepokalanego Poczęcia NMP, Prowincję Św. Jadwigi i Prowincję Św. Franciszka, na polu formacji początkowej poprzez utworzenie interprowincjalnego nowicjatu w Leżajsku i postulatu w Borkach Wielkich.
Zdaję sobie sprawę z tego, iż podjęcie tej historycznej, a zarazem ważnej decyzji, przez Zarządy trzech prowincji, nie było łatwe. Jestem jednak przekonany, że w obliczu wyzwań, jakie stoją przed naszym Zakonem w Polsce, a także w obliczu spadku liczby powołań, podjęta współpraca zaowocuje przede wszystkim dobrem naszych najmłodszych Współbraci, którzy przychodzą do klasztornych furt, aby obrać sposób życia św. Franciszka i Jego naśladowców. Niech to dobro będzie stawiane przez Was zawsze na pierwszym miejscu (…).
Wspierajmy braci nowicjuszy naszą modlitwą.
o. Rufin Kyc OFM